Alūksnes bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus

Jaunajā 2016./2017. mācību gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā apmeklēt 16 pulciņus dažāda vecuma bērniem un piecas Jauniešu iniciatīvas un meistardarbnīcas. Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza iela 8a, Alūksnē.

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās
Vieta Pedagoga tālruņa numurs Dalības maksa mēnesī (EUR)
Alūksnes BJC teātris „Snullis”
1.-12.klase
Daiga Bētere 8.septembrī
pulksten 18.00
Alūksnes Kultūras centra teātra kamerzālē 29101657 3.00
Deju kolektīvs
„Enku- Drenku”
1.-2.klase Daiga Ozoliņa 5.septembrī pulksten 17.45 Administratīvās ēkas Lielajā zālē (1.stāvs) 29418595 3.00
3.klase Daiga Ozoliņa 5.septembrī pulksten 17.30 Administratīvās ēkas Lielajā zālē (1.stāvs) 29418595 3.00
4.- 5.klase Daiga Ozoliņa 5.septembrī pulksten 17.15 Administratīvās ēkas Lielajā zālē (1.stāvs) 29418595 3.00
6.-7.klase Daiga Ozoliņa 5.septembrī pulksten 16.45 Administratīvās ēkas Lielajā zālē (1.stāvs) 29418595 3.00
8.- 12.klase Daiga Ozoliņa 5.septembrī pulksten 17.00 Administratīvās ēkas Lielajā zālē (1.stāvs) 29418595 3.00
Pirmsskolas grupa
4 – 7 gadi
Daiga Ozoliņa Informācija PII „Pienenīte” PII zāle „Pienenīte” 29418595 5.00
Mūsdienu deju studija
„Dejo savam priekam”
5.- 7.klase
Ingūna Dovgāne
5.septembrī
pulksten 17.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 26420761 3.00
Mūsdienu deju studija
„Dejo savam priekam”
1.- 4.klase
Una Tetere- Teterovska 7.septembrī
pulksten 16.30
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 26056867 3.00
Dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi”
1.- 9.klase
Vita Vērdiņa,
Linda Berkule
6.septembrī
pulksten 17.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 26161325
22847149
3.00
Pirmsskolas grupa
4 – 7 gadi
Vita Vērdiņa Informācija PII „Sprīdītis” PII zālē „Sprīdītis”
26161325
5.00
Džambas
2.- 12.klase
Mārcis Kalniņš 6.septembrī
pulksten 17.15
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 1.stāva zālē 64322402 3.00
Projektu un iniciatīvu darbnīca
„ 10 kW radošo citronu”
8.-12.klase
Kristīne Vimba 7.septembrī
pulksten 15.30
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 1.stāva zālē 29184008 3.00
LEGO darbnīca
1.– 5.klase
Ivars Vīksna 6.septembrī
pulksten 16.00
 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 2.kabinetā 26405829 3.00
LEGO robotika
6. – 9.klase
Ivars Vīksna 9.septembrī
pulksten 15.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 2.kabinetā 26405829 3.00

Animācijas darbnīca
1.-7.klase
Kristīne Vimba 6.septembrī
pulksten 14.30
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 29184008 3.00
Dzīvesprasmju skoliņa
„Princešu studija”
1.- 4.klase
Kristīne Vimba
6.septembrī
pulksten 16.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 29184008 3.00

Improvizācijas teātris
7.-12. klase
Evija Eglīte 5.septembrī pulksten 15.30 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē
22016153
3.00
Šahs un dambrete
1.-12.klase

Dzintars Strodāns
8.septembrī pulksten 16.00
 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 1.kabinetā 27056165 3.00
Šūšanas pulciņš “Skroderdienas
Pa GALMĀ”
3.-9.klase

Velga Vimba
5.septembrī
pulksten 16.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 26308703 3.00
Stils un mode
(3.-5.klase)
Antra Reismane 8.septembrī
pulksten 15.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē 28235225
3.00
Ielu vingrošana
2.-12.klase
Vadims Savkovs 5.septembrī
pulksten 17.00
Alūksnes novada vidusskolas sporta zālē 26161850 3.00
Elektronika un tehniskā jaunrade
7.-12.klase
Ivars Vīksna 7.septembrī
pulksten 16.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 3.kabinetā 26405829 3.00
„Estētikas skoliņa”
(5 -7 gadi)
Ināra Apsīte,
Iveta Kronberga
Informācija
PII „Pienenīte”
PII „Pienenīte”
zālē
26432560,
29539123
5.00
LEGO darbnīca
(pirmsskolas grupa
5-7 gadi)

Kristīne Vimba
Informācija PII „Sprīdītis” PII „Sprīdītis” 29184008 5.00
Jauniešu iniciatīvas un meistardarbnīcas


Nosaukums Vadītājs Pirmā tikšanās
Vieta Vadītāja tālruņa numurs
Jauniešu klubs
7.-9.klase
Evija Eglīte 13.septembrī pulksten 15.30 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva zālē
22016153

Dokumentālo īsfilmu veidošanas klubs
7.-12.klase
Diāna Lozko 7.septembrī pulksten 17.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 1.kabinetā 26139028
Ukuleles spēle
5.-12.klase
Diāna Lozko
8.septembrī pulksten 17.30 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 1.kabinetā 26139028
Jauno uzņēmēju grupa “Pats savas algas kalējs”
8.-12.klase
Sanita Ausēja
13.septembrī pulksten 17.00
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 2.stāva 1.kabinetā 25425222
Angļu valodas sarunu klubs
10.-12.klase
Evija Eglīte 14.septembrī pulksten 17.30 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 1.stāva zālē
22016153

Skolu ziņas