Alūksnes skolēni nosvinējuši Miķeļus

1. oktobrī  Alūksnes novada vidusskolas 4.klases skolēni ar audzinātāju Esēniju Lielbārdi devās  uz PII "Pienenīti". Kopā ar 7.grupas bērniem notika nodarbību sadarbības pasākumus. Nodarbībā tika apvienoti vairāki mācību priekšmeti - mājturība un tehnoloģijas, dabaszinības, sociālās zinības un latviešu valoda.

No atnestajām dabas veltēm tika veidota skudriņa,kas ir 7.grupas simbols.
Draugi bija parūpējušies par siltu tēju. "Tēju dzērām no papīra glāzēm. Pēc tam nolēmām tās izmantot lietderīgi un iestādīt tajos jaunus kociņus. Tagad uzdevums rūpēties par tiem,lai pavasarī varētu iestādīt sev īpašā vietā.
Bērni bija parūpejušies par dāvanām,kas tika darinātas ar katra rociņām," stātsa E. Lielbārde.

 Skolotāja ( Esēnija Lielbārde) nolēmusi veidot tematiskas nodarbības arī ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm. Mārtiņi kopā ar PII "Cālis" un Meteņi kopā ar PII "Sprīdītis".

Nodarbības plānošanā piedalījās: ANV 4.klases audzinātāja Esēnija Lielbārde, PII "Pienenīte" 7.grupas audzinātājas Ilze Strupkāja, Andra Cabule,logopēde-Līga Smoļaka

Skolu ziņas