Apstiprina mācību gada pagarināšanu 12.klasei līdz 7.jūlijam

Saeima 7. maija likumā apstiprināja mācību gada pagarināšanu 12.klasei līdz 7.jūlijam.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ.

Tāpat akceptēts priekšlikums, ka 2019./2020.mācību gadā valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi nenotiek, izņemot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās skolēniem, kuri šo eksāmenu vēlas kārtot.

Izglītojamiem par vispārējās pamatizglītības ieguvi 2019./2020.mācību gadā tiks izsniegta apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts. Izglītojamiem, kuri kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā, par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiek izsniegts arī pamatizglītības sertifikāts.

Kā ziņots, arī valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos noteikumu grozījumus, ar kuriem šajā mācību gadā tiek atcelti valsts pārbaudes darbus 9.klašu skolēniem un samazināts 12.klašu skolēniem obligāti kārtojamo centralizēto eksāmenu skaitu.

Centralizētie eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2019./2020.mācību gadā notiks no 2.jūnija līdz 30.jūlijam. Informē aģentūra Leta.

Skolu ziņas