Ciemos pie draugiem Sanktpēterburgā

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kolektīvam sadarbība ar Sanktpēterburgas Ņevas rajona 344.liceju aizsākās 2014.gadā. Licejs ir viena no spēcīgākajām izglītības iestādēm Ņevas rajonā, kur ir vairāk nekā 60 skolas, un tajā skolēni galvenokārt padziļināti apgūst fiziku un matemātiku. Šo gadu laikā vairākkārt esam tikušies zinātniskās konferencēs gan Alūksnē, gan Sanktpēterburgā par abām skolām nozīmīgām tēmām - gan par daudzveidīgu, mūsdienīgu mācību metožu izmantošana dabaszinātņu, matemātikas, valodu stundās, gan par Ernsta Glika ieguldījumu, par Ernstu Gliku kā tiltu starp tautām.

2017.gada 22.februārī Sanktpēterburgas Ņevas rajona 344.licejam tika svinēta 135 gadu jubileja. Uz šo pasākumu uzaicinājumu saņēma arī mūsu ģimnāzija un Alūksnes pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins. 344.liceju savulaik dibinājis Oldenburgas (Vācija) princis kā skolu meitenēm no nabadzīgām strādnieku ģimenēm. Sakarā ar jubilejas pasākumu notika zinātniska konference par liceja vēsturisko attīstību, par skolu sadarbību un attīstību. Ģimnāzijas skolotāja Ilona Riekstiņa uzstājās ar ziņojumu par Ernstu Gliku, Martu Skavronsku kā mūsu ģimnāzijas un liceja pētījumu tēmu, tālākajiem sadarbības virzieniem. Skolēni sniedza svētku koncertu, liceju jubilejā sumināja Ņevas rajona administrācijas, izglītības jomas pārstāvji un tuvāko skolu direktori. Ņevas rajona 344.liceja direktore Maija Šeļihovska pateicās, ka Alūksnes novada pašvaldība novērtē skolu sadarbību, un uzsvēra - tas, ka uz skolas svinību konferenci ieradās sadraudzības ģimnāzija no Latvijas, ir liels pagodinājums. Neformālā gaisotnē direktore Maija Šeļihovska un mācību pārzine Alevtina Kirjanova, pavadot ekskursijā pa liceju, lepojās ar skolas telpu kvalitatīvi veikto kosmētisko remontu, ar ķīmijas muzeju. Svētku dienas noslēgumā abu skolu direktores - Daina Dubre-Dobre un Maija Šeļihovska pārrunāja darba jautājumus, ieskicēja nākotnes plānus. Sirsnīgā gaisotnē tika pavadīta diena, kurā sumināja Sanktpēterburgas Ņevas rajona 344.liceju - skolu, kas audzina inteliģentu un zinošu jauno paaudzi jau 135 gadus.

Nākamajā dienā Krievijā svinēja Tēvzemes dienu, bet mēs, izmantojot iespēju, apmeklējām Latvijas Republikas Sanktpēterburgas ģenerālkonsulātu. Par Alūksnes novada un Pavlovskas tālāko sadarbību, par iespēju iesaistīties latviešu kultūras dienās Sanktpēterburgā, kā arī dažādiem citiem jautājumiem tikšanās laikā ar ģenerālkonsuli Irinu Manguli runāja Alūksnes pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins. Ģenerālkonsule interesējās par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sadarbību ar Sanktpēterburgas liceju. Ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre iepazīstināja ar šīs sadarbības gūto pieredzi, notikušajiem pasākumiem. Īpaša, neformāla tikšanās par bērnību bija Ilonai Riekstiņai un Irinai Mangulei, jo abas ir Mālupes meitenes.

Šīs pāris dienas tuvināja mūsu skolas. Vēlreiz pārliecinājāmies - lai arī ideoloģija kaimiņzemē strādā spēcīgi, sirsnīgās un cilvēciskās attiecības lauž dzelzs priekškarus un kausē neuzticēšanās ledu, paplašina redzesloku un dod jaunas atziņas.

Skolu ziņas