Drošības aktivitātēm piesātināta diena

Otrdien, 3. maijā dienas garumā pie Alūksnes novada vidusskolas norisinājās neformālās jauniešu grupas „Alūksnes novada vidusskolas sargi” organizēts pasākums „ Kopā mēs varam! ”, kurā mēs aicinājām piedalīties Alūksnes un Apes novada skolu 7. – 9. klašu izglītojamos.

Šajā pasākumā piedalījās 16 komandas ar kuplu dalībnieku skaitu. Šajā dienā kopā mēs bijām 176 izglītojamie un 18 skolotāji. Paldies, par atsaucību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Ilzenes pamatskolas, Jaunlaicenes pamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Alsviķu arodskolas, Ziemeru pamatskolas, divām Malienas pamatskolas, Strautiņu pamatskolas, Liepnas internātpamatskolas, un sešām Alūksnes novada vidusskolas komandām.

Skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par Valsts aizsardzības mācību. Komandas veidoja savu vairogu. Pārbaudīja savas zināšanas drošības testā. Piedalījās stafetē, kurās pārbaudīja zināšanas medicīnā, spēku un vienotību mašīnas vilkšanā, mērkaķošanās izveicību, apguva iemaņas sazināties caur rācijām, AMII, parādīja savu izveicību un atjautību pārvietojoties purvā, orientēšanās zināšanas topogrāfijā, izveicību zirneklī, komandas saliedētību saliekot nestuves un pārvietojot ievainoto, pārbaudīja savas zināšanas Alūksnes vēsturē.

Apkopojot rezultātus :

Zelta diploms šajā dienā nonāca D. Ozoliņa Apes vidusskolas komandas rokās;

Izcilības raksts, 1.vieta - Alūksnes novada vidusskolas 6.komanda;

Izcilības raksts, 2.vieta – Alsviķu arodskolas komanda;

Izcilības raksts, 3.vieta - Ziemeru pamatskolas komanda.

Mūsu galvenais mērķis pasākumam bija piedāvāt Alūksnes un Apes novada skolu 7.-9. klašu jauniešu komandām ar drošības aktivitātēm piesātinātu dienu, lai visi kopā atkārtoti vērstu uzmanību savai drošībai tuvojoties vasaras brīvdienām, Kā arī pārbaudīt neformālās jauniešu grupas „Alūksnes novada vidusskolas sargi” zināšanas, prasmes, vienotību masu pasākumu organizēšanā. Mūsu mērķi īstenot izdevās!!

Paldies visiem par dalību, kā arī īpašs paldies Alūksnes novada vidusskolas 12a. un 11a. klašu izglītojamajiem par uzdevumu veidošanu, organizēšanu un vadīšanu. Kājnieku skolas saimniecēm par siltajām un garšīgajām pusdienām, skolotājiem Dacei Alksnei un Andrim Čečiņam, par atbalstu un padomiem, Latvijas Zemessardzei par sarūpētajām balvām komandām. ABJC par doto iespēju īstenot mūsu projekta pieteikumu un Alūksnes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. Paldies, Alūksnes novada vidusskolas direktorei Ilzei Līviņai par atbalstu, padomiem un līdzdalību pasākuma organizēšanā. Jauku un interesantiem notikumiem bagātu vasaru!

Skolu ziņas