Foto: Apē viesojas projekta partneri

Šonedēļ D.Ozoliņa Apes vidusskolā viesojas projekta "Entrepreneurial Schools in Europe" (Uzņēmējdarbība Eiropas skolās)partneri.  Projekta ietvaros skolas no piecām sadarbības valstīm  – Spānijas, Čehijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas veidos kopīgu virtuālu starpnacionālu kompāniju ar filiālēm katrā partnervalstī, kas pašos pamatos balstīsies kāda tradicionāla produkta ražošanas tradīciju, mārketinga un realizācijas iespēju izpētē katrā valstī, un iespējām šos produktus reklamēt un virzīt pārējās partnervalstīs. Apenieši izvēlējušies aitas vilnu, jo tas ir materiāls, kuru Latvijā izmanto jau gadiem ilgi.

Skolu ziņas