Foto: Nometnes "Gribu zināt" noslēgums


Dienas nometni “Gribu zināt!” 7 – 11 gadus veciem bērniem organizēja Ziemeru pamatskola. Tā notika no 4. līdz 8. jūnijam.

Alūksnes novada pašvaldība šogad līdzfinansēja desmit bērnu un jauniešu vasaras nometnes, to rīkošanai piešķirot 9139 eiro. Pašvaldības līdzfinansējumu nometņu rīkošanai saņēmuši visi desmit nometņu projektu konkursam iesniegtie projekti. Kopumā pašvaldības līdzfinansētajās nometnēs šogad varēs piedalīties 205 bērni un jaunieši.

Skolu ziņas