Gaujienieši veiksmīgi turpina piedalīties patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni turpina vidusskolēnu tradīciju rudenī piedalīties militāri patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”

Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle “Jaunie Rīgas sargi” ir Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra Jauno plānošanas politikas iniciatīvu sastāvdaļa, lai popularizētu Nacionālos Bruņotos spēkus un rekrutētu jauniešus dalībai Jaunsardzes kustībā.

Spēles mērķi ir popularizēt Jaunsardzes kustību un Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) pusaudžu un jauniešu vidū, izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas sniegt pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā; sniegt pamatiemaņas, darbojoties āra dzīves apstākļos.

Šogad spēles sākās Trikātā, kur piedalījās septiņu skolu - Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas, Strenču vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Alūksnes novada vidusskolas, Blomes pamatskolas, Trikātas pamatskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komandas. Šogad komandu skaits bija mazāks, taču cīņa bija sīva. Piedalījās komandas ar iepriekšējo pieredzi. Gaujienas komandu “Gaujienas sargi” veidoja – Airita Rubina (komandas kapteine), Karmena Augule, Estere Rožkalne, Daniels Auziņš, Austris Kalniņš un Ginters Ķelps. Nevienam nebija iepriekšējās pieredzes, bet cīnīties griba gan.

Pasākumu atklāja Jaunsardzes instruktors R.Leitens un atvaļinātais Nacionālo bruņoto spēku virsseržants, starptautisko operāciju dalībnieks, kaskadieris, militārais konsultants un aktieris Ziedonis Ločmelis. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš savā uzrunā lika atcerēties Brīvības cīņas un brīvības cīnītāju nesavtīgo devumu Latvijas valstij. Spēli atbalstīja Trikātas pagasts, un uzrunu teica Trikātas pagasta pārvaldes vadītājs.

Spēles pirmajā daļā skolēni darbojās sešās darbnīcās, kur ieguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, orientēšanās, vajadzīgā ekipējuma atlasīšanā, nometnes ierīkošanā, sakaru izveidošanā un vēsturē.

Pēc lauku virtuves pusdienām varēja sākties misijas skrējiens. Pirms tam katrai komandai bija jāiepazīstina žūrija ar sevi un jāpastāsta par savas komandas izveidoto karogu. “Gaujienas sargi” savā karogā bija attēlojuši astoņstaru sauli par godu latviešu strēlnieku simtgadei, zobenu – gatavi aizstāvēt savu zemi un latviešu spēka zīmes. Komandas moto - “Mēs iesim un cīnīsimies līdz galam!”.

Un tad sākās misijas skrējiens. Tagad svarīgas bija iegūtās iemaņas, komandas saliedētība un atbalsts vienam otram.

Vēlā pēcpusdienā komandas stājās uz noslēguma līniju. Apsveikumi un pateicības skolēniem par piedalīšanos spēlē. Visi gaidīja rezultātus. Liels bija prieks un saviļņojums, izdzirdot Gaujienas komandas vārdu kā 3.vietas ieguvējus. Malači! Lepnums par savu uzdrīkstēšanos un mērķtiecību spēles laikā! Mājup braucot bija liels gandarījums, ka mēs esam godam turpinājuši vidusskolēnu iesākto.

Skolu ziņas