Izglītības iestādes var pieteikt mācību programmas pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu vienlaicīgi divās kārtās Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 

Izglītības iestādes līdz 2020. gada 26. maijam var iesniegt mācību programmas attālināto mācību kārtai, un līdz 26. jūnijam - izglītības programmas pieaugušajiem 12 dažādās nozarēs piektajai mācību kārtai.  Vēsta VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Alise Bērziņa.


Jaunums projektā - attālināto mācību kārta

Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā un noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību, laikā, kad mācības klātienē nav iespējams nodrošināt, pieņemts lēmums strādājošajiem palīdzēt apgūt kompetences attālināto mācību formā un izsludināt attālināto mācību kārtu. 


Izglītības iestādēm, kuras piedalās attālināto mācību kārtas izglītības iestāžu atlasē, jāatbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un līdz 26. maijam jāiesniedz vismaz viena izglītības programma, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzībām 11 tautsaimniecības nozarēs un kuras īstenošanu ir iespējams nodrošināt attālināti. Attālināto mācību nozaru klāstā ir pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības. 


Izglītības iestādes attālināto mācību atlasē var pieteikt modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai augstākās izglītības iestādes studiju moduli vai studiju kursu no akreditēta studiju virziena, kas atbilst iepriekš minētajām nozarēm. 


Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzībām attālināto mācību kārtā, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā. 


Plānots, ka strādājošo pieteikšanās attālinātajām mācībām sāksies šī gada jūnijā, bet mācību grupu komplektēšana un mācības – jūlijā.

Izglītības programmu iesniegšana piektajai mācību kārtai 

Paralēli attālināto mācību izglītības iestāžu atlasei izsludināta arī iepriekš plānotā piektās mācību kārtas izglītības iestāžu atlase. Tajā var piedalīties izglītības iestādes, kuras atbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības programmu, kas atbilst kādai no PIPP apstiprinātajām piektās kārtas mācību vajadzībām 12 tautsaimniecības nozarēs. 


Nozaru klāstā šoreiz ir tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības. Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī uzņēmējdarbības nozarē. 


Izglītības iestādes var pieteikt profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, kuras ļauj iegūt profesiju, kā arī ir aicinātas piedāvāt apgūt arī kādu moduli vai moduļu kopu no licencētas un akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas, kura atbilst nozarei un ir iekļauta nozaru kvalifikāciju struktūrā. Šādu atsevišķu moduļu vai moduļu kopu apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja moduļus komplektēt un rezultātā iegūt profesionālo kvalifikāciju. 


Plašāka informācija par atlases nosacījumiem piektajai kārtai un mācību vajadzībām, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā. 


Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām sāksies šī gada augustā, bet mācību grupu komplektēšana un mācības – rudenī.

Skolu ziņas