Jaunie pulciņi papildinās zināšanas

Jaunajā 2016./2017.mācību gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā apmeklēt 16 pulciņus dažāda vecuma bērniem un piecas jauniešu iniciatīvas un meistardarbnīcas. Pieteikšanās pulciņiem sākās jau šonedēļ. Šogad tiek piedāvāti arī divi jauni pulciņi un četras jauniešu iniciatīvas. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe Kristīne Vimba informē, ka katru gadu kopumā pulciņus apmeklē aptuveni 600 bērni.

Šogad jau ierastajiem pulciņiem pievienojas divas jaunas ārpusstundu aktivitātes - šūšanas pulciņš “Skroderdienas PaGALMĀ” (vadītāja Velga Vimba) un “Elektronika un tehniskā jaunrade” (pasniedzējs Ivars Vīksna). Kā jau katru gadu liela interese ir par deju kolektīvu “Enku-drenku”. Vairākās grupās kopumā dejo aptuveni 150 dalībnieki.

“Liels pieprasījums ir arī Lego pulciņam, bērni aktīvi iesaistās arī mūsdienu deju dejošanā. Parasti šādās dejās tika izveidotas divas grupas, bet šogad sakarā ar lielo pieprasījumu izveidojām trijas. Pieprasīti ir arī teātra pulciņi. Esam saglabājuši visus iepriekšējos pulciņus, un šogad klāt ir nākuši vēl divi jauni pulciņi. Tie tika izveidoti tāpēc, ka izglītības un attīstības stratēģijā šogad uzsvērts pilsētā attīstīt tehnisko jaunradi. Domājām, kā to panākt, un tā radās šie divi jaunie pulciņi – šūšana un elektronika,” pauž K.Vimba un uzsver, ka uz šiem pulciņiem var nākt gan meitenes, gan puiši.

Arī šogad notiks jau ierastās jauniešu iniciatīvu pasniedzēju veidotās nodarbības. Šogad otro gadu notiks ukuleles pulciņš, kā arī četras jaunas jauniešu iniciatīvas - jauno uzņēmēju grupa “Pats savas algas kalējs” (vadītāja Sanita Ausēja), angļu valodas sarunu klubs (vadītāja Evija Eglīte), dokumentālo īsfilmu veidošanas klubs (vadītāja Diāna Lozko), kā arī jauniešu klubs, ko vadīs Evija Eglīte. K.Vimba uzsver, ka ikviens jaunietis var piedāvāt savas idejas jauniešu iniciatīvu pulciņiem, un aicina to darīt arī nākamajā mācību gadā.
Vairāk informācijas var iegūt pa tālruni 64322402 vai 29190552, vai arī mājaslapā “www.abjc.lv” vai “www.aluksniesiem.diena.lv/vietejas-zinas/skolu-zinas”.

Skolu ziņas