Jauno izpildītāju konkurss Gaujienā

7.martā Gaujienas mūzikas un mākslas skolā astoto reizi norisinājās Alūksnes un Apes novadu jauno izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās 21 audzēknis no Alūksnes, Jaunannas un Gaujienas.

Dalībniekiem pirms rezultātu paziņošanas bija iespēja noskatīties uzvedumu „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”, kurā interesantā un mūsdienīgā veidā iepazinās ar dižā komponista mūziku, dzīvi un daiļradi.

Konkursu ar balvām atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA Very Berry un biedrība Vītolēni. Pirms dāvanu saņemšanas, klātesošie noskatījās sagatavoto sižetu par projektu „Iedod darbu čaklām rokām” un Ilze Dāve pastāstīja par projektu, kā rezultātā dalībnieki saņēma skaistas dāvanas. Dalībnieki bija aizkustināti par balviņām un to rašanās vēsturi.

Konkursa rezultāti:

A grupā I vieta - Santai Bērziņai (ped.Lāsma Cunska), II vieta- Ancei Poļakai (ped. Lāsma Cunska), III vieta- Sintijai Kraujai (ped. Inita Čerbikova), atzinība- Rinaldam Zellānam (ped. Inita Čerbikova)

B grupā I vieta- Emīlijai Ēvelei (ped. Lāsma Cunska), atzinības - Kristiānam Elstiņam (ped.Alfs Kitlis), Andrim Rozenbergam (ped.Ilze Kangsepa), Nikai Semjonovai (ped.Aira Pilde)

C grupā-II vieta Leldei Kaktiņai (ped. Inita Čerbikova), III vieta- Evai Beātei Garai (ped. Inita Čerbikova), atzinība- Ancei Pakalnei (ped.Silva Eidemane).

Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem, vecākiem, žūrijai un līdzjutējiem par konkursa veiksmīgu norisi.

Skolu ziņas