Karjeras nedēļā Alūksnes novada jaunieši iepazina profesiju pasauli

Lai veicinātu izpratni par tālākās izglītības iespējām, karjeras izvēli un darba tirgu, gandrīz pusotrs tūkstotis Alūksnes un Apes novadu jauniešu iesaistījās izglītības iestāžu rīkotajos Karjeras nedēļas pasākumos, bet vairāk nekā 500 skolēni piedalījās ārpusskolas pasākumos, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Karjeras nedēļa Latvijā notika no 10. līdz 14. oktobrim, un jau trešo gadu tajā piedalījās arī Alūksnes novads. Dažādas norisēs šīs nedēļas laikā iesaistījās 18 Alūksnes un Apes novadu izglītības iestādes. Kopumā abu novadu skolēniem skolās organizēti 72 pasākumi, lai palīdzētu iepazīt mūsdienu darba tirgu.

Lai jauniešiem radītu priekšstatu par dažādo profesiju pasauli, Karjeras nedēļas pasākumos Alūksnes un Apes novados iesaistījās 34 uzņēmumi, 21 pašvaldības iestāde, uzņēmums vai nevalstiska organizācija. Tālākizglītības iespējas skolēniem prezentēja septiņas profesionālās skolas un astoņas augstskolas.

“Karjeras nedēļa Alūksnes novadā bija notikumiem un pasākumiem bagāta. Ikviens no tiem tika organizēts ar konkrētu mērķi - rosināt skolēnus izzināt sevi, domāt, analizēt, vākt informāciju, jautāt. Skolēniem vislabāk patika praktiskas darbošanās, tikšanās un sarunas klātienē gan ar dažādu jomu profesionāļiem, gan ar studentiem un pasniedzējiem, interesanta un daudzveidīga bija izstāde un gūti noderīgi padomi nodarbībās “Karjeras kompass”. Šī nedēļa mobilizēja sadarboties komandā – skolēniem, pedagogiem, skolēnu vecākiem, darba devējiem, karjeras atbalsta sniedzējiem, savstarpēji arī novada skolām. Ir prieks un gandarījuma sajūta par to. Novēlu skolām turpināt šādus pasākumus integrēt arī skolas ikdienas dzīvē, bet jauniešiem – būt aktīviem darba tirgus iepazīšanā jau skolas laikā,” saka Alūksnes novada Karjeras nedēļas koordinatore Lolita Vanaga.

Pirmdien visās Alūksnes novada skolās notika Karjeras nedēļai veltīti pasākumi: vairākas skolas organizēja zīmējumu konkursu “Es būšu darba tirgū”, darbu izstādes, skolas līnijas, tikšanās ar atbalsta speciālistiem, Alūksnes novada vidusskola klašu grupās organizēja radošu profesiju izzināšanu un citus pasākumus. Karjeras nedēļas atklāšanas spēlē “Iepazīstu profesiju daudzveidību!”, ko organizēja Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, piedalījās 26 komandas no Alūksnes un Apes novadiem. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja klātienē ielūkoties sev interesējošas profesijas pārstāvja ikdienas darba gaitās, iepazīt pienākumus un darba vidi. Jaunieši iepazina tādas profesijas kā policists, mežzinis, kosmetologs, žurnālists, mūzikas skolas pedagogs, kareivis, medmāsa, ērģelnieks, zivju audzētājs, gids, fizioterapeits, vetārsts, ekonomists, frizieris un citas.

Karjeras nedēļas laikā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Latvijas Universitātes pasniedzēji un studenti vadīja daudzas radošas nodarbības skolēniem dažādās jomās. Šīs nodarbības apmeklēja arī novada skolu audzēkņi.

Jau trešo gadu Karjeras nedēļas noslēguma pasākums notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts, un uz to pulcējās abu novadu skolu vecāko klašu skolēni. Šogad noslēguma pasākumā piedalījās 426 skolēni no 12 skolām. Daudzveidīgs piedāvājums bija gan 8. - 9., gan 10. - 12. klašu skolēniem un arī skolotājiem. Katram vecumposmam bija gan atsevišķas, gan kopīgas aktivitātes.

Noslēguma pasākumā 8. un 9. klašu skolēni pārmaiņus darbojās piecās dažādās tematiskās grupās, veidojot savu vēlmju nākotnes vīziju plakātus, veicot sevis izpētes testus, iepazīstot dažādus izglītības piedāvājumus, ar karjeras konsultantiem runājot par savas karjeras virzību un vadību, kā arī izvērtējot iespējamās atbalsta personas karjeras lēmuma pieņemšanas ceļā. Pedagogiem notika seminārs par aktualitātēm karjeras izglītībā, savukārt vecāko klašu skolēni tikās ar vairāku augstskolu pasniedzējiem un studentiem, iepazina to piedāvājumus, kā arī apmeklēja ikgadējo izglītības iestāžu izstādi “Tava iespēju diena”, kurā piedalījās 14 profesionālās izglītības iestādes un augstskolas.

Skolu ziņas