Mārtiņdiena Strautiņu pamatskolā

Katru gadu 10. novembrī Latvijā svin Mārtiņdienu. Svētki tradicionāli iezīmē brīdi, kad rudeni nomaina ziema, un tas nozīmē, ka tiek pabeigti visi rudens darbi. Tiek uzskatīts, ka Mārtiņi "atver" durvis ziemai. Šis ir arī brīdis, kad beidzas Veļu laiks un sākas masku gājienu laiks. Mārtiņdiena parasti ir vienas dienas svinības, kas noris jautri un līksmi.

Daži latviešu ticējumi - Kāds laiks Mārtiņos, tāds Ziemassvētkos. Ja Mārtiņos kokos ir sarma, tad būs laba augļu raža. Ja zosis Mārtiņos pa dubļiem staigā, tad Lieldienās staigās pa ledu. Ja Mārtiņa diena miglaina, tad ziema būs silta. Ja Mārtiņa diena ir jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals. Arī vecāki un vecvecāki iesaistās svētku sagatavošanas procesos, kopīgi ar bērniem gatavojot maskas un preces svinību gadatirgum.

Šogad 7. novembrī Strautiņu pamatskolā svinēja Mārtiņus. Pasākumu vadīja skolotāja Gunta Epnere un 4. klase, tika pieliktas lielas pūles, dekorējot zāli, domājot mīklas par Mārtiņiem, konkursu uzdevumus.
Svētku dalībniekus iedalīja desmit istabās. Vadītāja un ceturtklasnieki bija saģērbušies pārsteidzošās maskās. Puiši par meitenēm, par gaiļiem, dažādiem tēliem. Minējām mīklas, turpinājām tautasdziesmas sarakstīt, minējām, no kādiem graudiem ceptas dažādas maizes,  apskatījām visinteresantākos senos darbarīkus, svešākais no tiem bija senais līmeņrādis. Starp konkursiem notika aktīva dejošana un līdzdziedāšana. Bija arī gaiļu cīņas, kurās uzvarēja Ardis Danenbergs no 3.klases. Mizojām ābolus, pinām virves, beigās gan uzvarēja draudzība.
Pēc izglītojoši izklaidējošā pasākuma ievada čaklākie tirgojās un lepojās ar nopelnīto naudu, kamēr citi mielojās ar nopirktajiem gardumiem. Visi uzzināja daudz jauna par Mārtiņsvētkiem.

Klāt bija, konkursos piedalījās un gardumus iegādājās
8.klases skolniece Renāte Nikolajenko

Skolu ziņas