Pētījums: Latvijā skolēnu un studentu skaits ir samazinājies, bet izdevumi izglītībai palielinājušies

Latvijā izdevumi izglītībai ir palielinājušies, lai arī skolēnu un studentu skaits ir samazinājies, liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiktā pētījuma "Education at a Glance 2019" rezultāti.
Latvija aptuveni 4,2% no IKP tērē izglītībai (no pamatizglītības līdz augstākajai izglītībai ieskaitot), kas ir zem OECD valstu vidējā līmeņa - 5%. Izdevumi uz vienu skolēnu svārstās no aptuveni 6500 ASV dolāriem (5884 eiro) pamatizglītībā līdz 7000 dolāru (6337 eiro) turpmākajās izglītības iestādēs.

Izdevumi pamatizglītībai un vidējai izglītībai Latvijā ir palielinājušies par 13%, lai arī skolēnu skaits samazinājies par 8%, savukārt izdevumi augstākajai izglītībai samazinājušies par 7%, bet novērotais studentu skaita kritums šajā izglītības pakāpē ir 17%.

Pētījuma autori norāda, ka valdības finansējums veido līdz pat 97% no finanšu resursiem, kas tiek izlietoti pamatizglītībai un vidējai izglītībai un 65% no augstākās izglītības finanšu resursiem.

"Education at a Glance" ziņojumā tiek salīdzināti OECD valstu un partnervalstu izglītības līdzdalības rādītāji, finansēšanas, resursu, kā arī nodarbinātības iespēju rādītāji, atalgojuma un citi rādītāji visās izglītības pakāpēs, tomēr šī gada ziņojuma galvenais temats ir augstākā izglītība, sacīja ministrijā.

Skolu ziņas