Projekta Erasmus+ “SEL” apmācību vizīte Apvienotajā Karalistē

Skolēnu brīvdienu laikā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni Ance Pakalne un Austris Kalniņš, skolotājas Dagnija Pakalne un Gunita Ķelpa devās uz Lūtonu Apvienotajā Karalistē, lai pārstāvētu savu skolu un Latviju Erasmus+ projektā “SEL”. Viesojāmies Denbigh Primary School. Šajā skolā mācās 600 dažādu tautību skolēni, 3 – 11 gadus veci un klašu sadalījums ir no Year 1 – Year 6.

Mūs pārsteidza augstā drošības sistēma skolā – visas durvis ir slēgtas un tās var atvērt tikai skolas darbinieki ar īpašām kartēm; katrai klasei ir savas ‘ugunsdrošības’ izejas durvis, bērnus uz skolu atved un mājās nogādā vecāki vai viņu norādītās personas, skolēnus nedrīkst fotografēt un filmēt, skolotājs nedrīkst palikt klasē ar 1 skolēnu, klasē ar 30 skolēniem strādā 1 skolotājs ar 2 skolotāja palīgiem. Skolēni nēsā skolas formas ar skolas logo, arī sporta tērpi visiem vienādi, ejot ārā, arī dienas gaišajā laikā tiek valkātas vestes ar skolas logu. Uz skolu ir aizliegts ņemt līdzi telefonus un jebkādas citas ierīces.

Projekta ietvaros mums izdevās iepazīt angļu dzīvesveidu, ēdienu, vērtības un kultūru.Apmācību vizītes dienas bija darbīgas – mūs priecēja Lūtonas skolēnu sagatavotais koncerts; iepazinām skolu, britu izglītības sistēmu; gatavojām tradicionālos Britu cepumus; piedalījāmies aktivitāšu karuselī – mākslā, rokdarbos un mūzikā; rādījām un citiem mācījām savu tautas deju “Tūdaliņ, tāgadiņ”, kā arī mācījāmies projekta partneru – Slovākijas, Portugāles, Itālijas, Nīderlandes, Turcijas, Britu dejas; prezentējām savu ēdiena recepti – auzu pārslu cepumus un arī pacienājām visus ar Austra mammas ceptajiem cepumiem, kas visiem garšoja un protams, klausījāmies partneru recepšu prezentācijas.

Neiztrūkstoša projekta aktivitāte bija jau 3. “SEL” Olimpiskās spēles ar dažādām sportiskām stacijām. Šoreiz komandas bija jauktas un Ances komandai izdevās iegūt 2.vietu. Taču uzvarētāji viennozīmīgi bija visi, kas piedalījās.

Noderīga un vērtīga bija angļu skolotāja Adama vadītā nodarbība par drošību internetā.Savukārt skolotājām vēl bija jāpaspēj piedalīties projekta skolotāju sanāksmēs, un jāvada stundas mazajiem skolēniem, stāstot par Latviju, Gaujienu, mācot latviešu valodu un tautas dziemu “Seši mazi bundzinieki”. Mūsu kopīgā darbošanās bija veiksmīga!Projekta koordinatore Luīze ar savu komandu mums deva iespēju mazliet iepazīt galvaspilsētu Londonu un studentu pilsētu Kembridžu.Un tad jau laiks atvadīties – ar kopīgām dejām un dziesmām, ar Erasmus+ kūkas ēšanu.

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam no mums. Iegūta jauna pieredze, izmantotas un noteikti uzlabotas svešvalodu zināšanas – gan angļu, gan slovāku, gan turku un itāļu, IKT prasmes, izbaudīta kultūru dažādība, iegūti jauni draugi, redzētas jaunas vietas.

Skolu ziņas