Projekts "Ēd un dzīvo veselīgi!"

Septembra un oktobra mēnesī mēs, Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīvisti, kopā ar skolotāju Daci Alksni īstenojām Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2016 atbalstu guvušo projektu „Ēd un dzīvo veselīgi!”. Šī projekta mērķis bija vietējās sabiedrības izglītošana par veselīgu uzturu, tā nozīmi cilvēka ikdienas dzīvē.

Mājturības un tehnoloģiju stundās pirmsskolas grupas, 1. – 9. klašu izglītojamie, tuvāk iepazinās ar jau zināmiem un mazāk zināmiem dārzeņiem, augļiem un ogām, veidoja plakātus, lai caur plakātiem uzrunātu pārējos skolas biedrus un skolas darbiniekus, lai dotu viņiem iespēju papildināt savas zināšanas par šo pārtikas produktu daudzveidību, uzturvērtību, dažādiem to pārstrādes procesiem maltītes pagatavošanā. Šie plakāti bagātigi rotāja skolas telpas, ar tiem varēja iepazīties arī vecāki un skolas viesi.

Projekta rezultātā 3. - 9. klašu izglītojamie devās pieredzes ekskursijā uz Ates muzeju, lai Pļaujas svētku laikā tuvāk iepazītu graudaugu, dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes procesus. Aprunātos ar uzņēmējiem un mazpulcēniem, kuri bija ieradušies ar pašu audzētiem un gatavotiem gardumiem. Smeltu idejas skolā notiekošajām meistarklasēm un tirgošanās pasākumam Mārtiņdienā (9.novembrī).

Vienlaicīgi ar mūsu projektu oktobrī notika arī Vislatvijas Putras mēneša aktivitātes pirmsskolas – 8.klases izglītojamajiem. Šajās nodarbībās jaunieši tuvāk iepazinās ar Latvijā augošajiem graudaugiem un to pārstrādes produktiem. Kopā ar skolotāju Daci Alksni tika pagatavotas dažādas gardas putras, kuru degustācijā iesaistījās klasesbiedri un skolotāji. Kopā ar skolotāju Sanitu Čibalu tapa krāšņi putras šķīvji, kuri rotāja skolas aktu zāli.

Ābolu Meistarklasē 6. - 9. klašu meitenes apguva zināšanas un ieguva pirmās prasmes ābolu ievārījuma pagatavošanā, kura degustācija notika projekta noslēguma pasākumā. Izejvielas visām vienādas, bet galarezultāts - katrai klasei atšķirīgs. Garšoja visiem!

Rudens brīvdienu priekšvakarā, ceturtdien, aicinājām kopā visu posmu izglītojamos uz Gadatirgu „Ēd un dzīvo veselīgi!”, pa vecuma grupām. Pasākumu laikā organizējām vecumposmiem atbilstošas izzinošas darbnīcas un meistarklases, kurās katrs varēja pārliecināties par savām zināšanām un prasmēm – dārzeņu eksperti, graudaugu eksperti, pākšaugu eksperti, veselīga uztura speciālisti, ābolu ievārījumu degustatori, tēju/drogu eksperti, salātu eksperti, virtuālās putras eksperti u.c. aktivitātes sekoja viena pēc otras. Klašu kolektīvi, kopā ar klases audzinātāju, meisterklasē prezentēja tapušās dārzeņu un augļu plates, kuras uz pasākumu pagatavot aicinājām visas klases. Paldies, klašu audzinātājiem par sadarbību! Tas bija veselīgi, krāsaini un reizē interesanti! Pasākuma noslēgumā nobaudīt pagatavoto cienastu kārojās ikvienam. Vecāko klašu skolēnus aicinājām „palielīties” ar ģimenē pagatavotie salātiem, ievārījumiem, dārzeņi konserviem ziemas garajiem vakariem. Paldies vecākiem par atbalstu, pasākuma dalībnieki to novērtēja!

Protams, lai visas jauniegūtās zināšanas, nobaudītie dārzeņi un augļi labāk paliktu atmiņā, kopā jautri pavadījām vakaru Rudens balles ritmos.

Projekta izskaņā, piektdien, pie mums viesojās uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva, kura kopā ar izglītojamiem vēlreiz pārrunāja projekta laikā iegūtās zināšanas par veselīgu uzturu, atbildēja uz izglītojamo jautājumiem par pareizu uzturu. Skolas foajē, piektdien, tika piedāvāta iespēja vēlreiz baudīt dažādus Latvijā audzētu dārzeņu svaigos čipsus, kurus dāsni ziedoja vietējās zemnieku saimniecības, vecāki, skolas darbinieki.

Paldies par atsaucību projektā „Ēd un dzīvo veselīgi!”, visiem kopā mums tas izdevās! Lai visiem veiksmīga tirgošanās Mārtiņdienas tirgū, kura laikā aicināsim ar ziedojumu atbalstīt AANF akciju „Torņa iela -15” nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem.

Skolu ziņas