TV kanāls “Tava klase’’ piektdienās valodo, animē un improvizē

 Izglītojošā kanāla “Tava klase” mācību programma piektdienās tiek veidota, pievēršoties radošumu veicinošām nodarbībām un valodām.

Piektdienās izglītojošā kanālā “Tava klase” lielāks uzsvars ir likts uz interešu izglītību un kopā ar mazākumtautību skolu audzēkņiem apgūt kādu no Latvijā esošo skolu valodām – igauņu, lietuviešu, poļu, baltkrievu. Pirmo reizi Latvijas vēsturē ir radīta platforma, kurā bērni apgūst ne tikai latviešu, bet arī savas vai ģimenes locekļu dzimtās valodas. Tāpēc līdzās jau minētajām pirmo reizi parādās iespēja apgūt arī otru latviešu valodas rakstu formu – latgaliešu rakstu valodu, kā arī lībiešu valodu un novadmācību.

“Novadmācības pamatuzdevums ir stiprināt teritoriālo identitāti, veidot piederības sajūtu savam novadam un valstij, uzsverot, ka novadam ir sava vēsture, kas nodrošina pēctecīgu novada, valsts attīstību mūsdienās. Tā ir svarīga mācība, kas var būt sociālās vai mākslas jomas sastāvdaļai, tai pašā laikā Kurzemē (suiti) un Latgalē (Latgales latvieši=latgalieši) šādu priekšmetu pazīst jau vairāku gadu garumā. Varbūt tāpēc etniskās piederības, valodas un tradīciju aspekti šeit aktualizējas biežāk,’’ norāda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Piektdienās iespējams apgūt arī tādus priekšmetus kā robotika, improvizācija, dejas, dizains un tehnoloģijas, medijpratība. Kā liecina mācību stundu statistika, tieši robotika šobrīd ir viens no populārākajiem un skolēnu visvairāk skatītajiem priekšmetiem.

Vietnē www.tavaklase.lv pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī nodarbības tēma un nepieciešamie resursi. Vietnē nospiežot uz attiecīgās mācību stundas, redzams pedagoga sagatavotais satura apraksts, nodarbībai nepieciešamie mācību līdzekļi un cita veida informācija.

“Tava klase” satura veidošanā iesaistīti vairāk nekā 100 skolotāju no visas Latvijas. Daudzi sabiedrībā pazīstami mūziķi, mākslinieki, sabiedriskie darbinieki piedalās “Tavā klasē” kā brīvprātīgi atbalstītāji, virtuāli vai klātienē viesojoties TV klasē.
Savus jautājumus un priekšlikumus ikviens aicināt sūtīt, rakstot uz e-pastu: [email protected].
“Tava klase” (skatāma arī arhīvā: www.tavaklase.lv)

Skolu ziņas