Video tiešraidē informēs par valsts pārbaudījumu norisi 2019./2020.m.g.


Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē tiešsaistes vebināru, lai skaidrotu aktuālākos jautājumus, kas saistīti ar eksāmenu norisi 2019./2020. mācību gadā. Tiešsaistes vebinārā būs iespēja uzzināt vairāk arī par drošības un higiēnas prasību ievērošanu noslēguma pārbaudījumu un konsultāciju laikā. 


Tiešsaistes vebinārā piedalīsies:     

• VISC vadītājs Guntars Catlaks    

 • Edurio skolu izaugsmes vadītājs Latvijā, Gatis Narvaišs    

 • VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle  

  • VISC Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Māris Dukurs   

 • Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane


Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g un publicējis 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu 

grafiku https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2020.pdf 


Vebināra norises laiks: 6.maijs, 16.00

Vebinārs būs pieejams VISC  Facebook lapā:  https://www.facebook.com/viscgovlv/posts/2047971265335346

Tiešsaistes vebināra noslēgumā eksperti atbildēs uz interesentu jautājumiem


Jautājumus šobrīd aicinām iesūtīt:

e-pasts: [email protected]
WatsApp – 27894212


Skolu ziņas