Slēgs līgumus

Alūksnes novada dome apstiprinājusi izglītības iestāžu izdevumus pašvaldību savstarpējos norēķinos, par kuriem līdz šī mēneša beigām plānots noslēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem.

Maksa par ārpus Alūksnes novada deklarēto skolēnu mācīšanos pilsētas izglītības iestādēs noteikta, sākot no nepilniem 13 līdz gandrīz 30 latiem. Skolās tā vairumā gadījumā pārsniedz 30 latu slieksni par vienu izglītojamo. Savukārt visdārgāk citām pašvaldībām izmaksās bērnu sūtīšana kādā no Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajās izdevumi uz vienu audzēkni mērojami, sākot no 71 līdz pat 104 latiem. Līdzīgus līgumus par skolēniem, kas mācās ārpus novada esošajās izglītības iestādēs, nāksies slēgt arī Alūksnes novada pašvaldībai. Finanšu nodaļas ekonomiste Valda Silicka informē, ka, ņemot vērā šī mācību gada sākuma datus, savstarpējo norēķinu apjoms vienā budžeta gadā lēšams 100 000 latu apmērā. Vislielākais skolēnu skaits, kas mācās citu novadu izglītības iestādēs, ir Kalncempjos – 21, Zeltiņos – 16 un Veclaicenē – 12. V.Silicka atgādina, ka tās ir vietas, kur vairs nav savas izglītības iestādes. Skolēnu vecāki, meklējot tuvāko un labāko risinājumu, ne vienmēr izvēlas pašu novada skolas. Tā, piemēram, no veclaicenes visvairāk skolēnu apmeklē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu, savukārt Zeltiņos un Kalncempjos dzīvojošie – Gulbenes novada Beļavas pamatskolu. Tāpat ekonomiste uzsver, ka savstarpējo norēķinu apjoms par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek pārrēķināts divas reizes gadā un tas pastāvīgi mainās līdz ar konkrēta skolēna izglītības iestādes maiņu.

Vietējās ziņas