Sliktu ziņu vairs nebūs

Pēdējie divi gadi izglītības jomā strādājošajiem bijis smagu pārbaudījumu laiks. Ekonomiskās krīzes iespaidā pagājušā gada vasarā likvidētas 57 izglītības iestādes, 87 skolas reorganizētas vai apvienotas.

Šo reformu dēļ daudzi pedagogi palikuši bez darba. Negatīvas pārmaiņas skārušas arī pedagogu atalgojumu. Tas ne tikai būtiski samazināts, bet arī pielāgots izglītības iestādes audzēkņu skaitam. Ņemot vērā pērn ieviesto finansējuma modeli “nauda seko skolēnam”, tieši no viņu skaita tagad atkarīgs, kāds būs izglītības iestādei piešķirtais finansējums un cik lielas būs iespējas ar to paaugstināt pedagogu zemāko darba algas likmi.

Lai iepazīstinātu ar izglītības jomā plānotajām pārmaiņām tālākajā nākotnē, vakar Alūksnē viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inita Juhņēviča. Uzrunājot sapulcējušos Alūksnes un Apes novadu izglītības iestāžu vadītājus, viņa uzsvēra – sliktu ziņu vairs nebūs. “Tā lielākā kulminācija skolu tīkla optimizācijā ir garām,” sola ministrijas pārstāve. Kaut gan darbs pie skolu tīkla sakārtošanas joprojām turpinās, I.Juhņēviča apgalvoja, ka tā vairs nenotiks tik krasos apmēros, turklāt tam par iemeslu varētu kalpot tikai skolēnu skaita samazināšanās.

 Vairāk lasi laikraksta “Alūksnes Ziņas” 10.novembra numurā vai pērc maksas rakstu šeit

Vietējās ziņas