Sniedz atbalstu politiski represētajiem (labots)

Apes novada pašvaldība nolēmusi sniegt atbalstu Alūksnes politiski represēto klubam "Sarma" un piešķirt 25 latus dalībai Latvijas politiski represēto apvienības rīkotajā salidojumā Ikšķilē, kas notiks 31.jūlijā. Apes novada represētajiem pašvaldība nodrošinās arī transportu uz salidojumu. Tiks piešķirti arī 100 lati grāmatas "Represētie" pirmās daļas izdošanai.

Finansējums tiks nodrošināts no Apes novada domes budžeta rezerves līdzekļiem.

Vietējās ziņas