Sociālajai palīdzībai vajag vairāk

Alūksnes novada sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā diskutēja par nākamā gada budžetu sociālajām vajadzībām. Provizoriskie aprēķini liecina – šim mērķim novadā vajadzēs vairāk naudas nekā šogad: gandrīz miljonu jeb apmēram 950 000 latu.

Cik liels nākamgad būs kopējais Alūksnes novada budžets, pašlaik vēl nav zināms. Šogad tas bija 9,7 miljoni latu. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa norāda – provizoriskie aprēķini veikti, par pamatu ņemot šā gada pirmo 9 mēnešu datus. Pabalstiem un palīdzībai mazturīgajiem iedzīvotājiem nākamgad plānoti 612 700 latu, kas sastāda vislielāko izdevumu daļu. (Salīdzinājumam – šogad pabalstos novadā līdz šim izmaksāti

480 000 latu – red.) No tiem garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstiem nākamgad paredzēti 386 000 latu, dzīvokļu pabalstiem – 92 000 latu, veselības aprūpei – 16 000 latu, ēdināšanai izglītības iestādēm – 47 000 latu, ārkārtas gadījumiem – 12 000 latu, sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm – 44 000 latu, pārējiem pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem – 15 000 latu. Savstarpējos norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem plānots tērēt 51 300 latu.

Vairāk lasi laikraksta “Alūksnes Ziņas” 8.novembra numurā vai pērc maksas rakstu šeit

Vietējās ziņas