Sportos mūsdienīgās telpās

Renovētā sporta zāle būs ieguvums visam Apes novadam
Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zālē pašlaik notiek vērienīgi remontdarbi. Skolas direktore Vita Andersone priecājas, ka beidzot speciālo klašu bērniem būs mūsdienu prasībām atbilstoši apstākļi sportošanai un ārstnieciskajai vingrošanai.

Remontdarbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta "Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles un tai piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota renovācija" laikā, uzlabojot infrastruktūru izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

"Tiks remontēta skolas sporta zāle, ko izmantojam arī kā aktu zāli, kā arī skatuve. Pārmaiņas gaida vingrošanas zāli - tiks ierīkota pat spoguļsiena, iegādāti vairāki jauni trenažieri, lai ārstnieciskās vingrošanas nodarbības speciālajām klasēm var notikt pilnvērtīgāk. Liels ieguvums būs dušas telpas un labierīcības, kas būs pieejamas arī bērniem ar kustību traucējumiem, atsevišķi būs ģērbtuve zēniem un meitenēm," priecājas V.Andersone. Viņa uzsver, ka sporta zāles noslogojums ir liels, jo speciālajām klasēm ir trīs sporta stundas nedēļā plus vēl ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

"Manuprāt, tas būs liels ieguvums visam Apes novadam," saka V.Andersone.

 

Atklājas papildu vajadzības

Remontdarbi ir sākušies maija beigās, un tos veic SIA "Ekers" no Valmieras. Viņu darbam V.Andersone velta tikai labus vārdus. Demontāžas darbi jau ir veikti un sākas grīdas seguma ieklāšana, sienu un griestu remonts. Savukārt projekta būvuzraugs ir Juris Ģērmanis.

Projekta kopsumma ir 98 392 lati, no kā Apes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 14 758 lati. "Veicot iepirkuma procedūru, summa samazinājās uz 55 376 latiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Sākot veikt remontdarbus atklājās, ka projektā vajag grozījumus, jo jālabo arī pirms pieciem gadiem jau labotais jumts, kas tek, un grīda. Ja šādi darbi atklājas projekta īstenošanas laikā, tad varam prasīt papildu finansējumu, tādēļ Eiropas struktūrfondiem nosūtīsim grozījumu aktu," norāda V.Andersone. Darbi jāpabeidz līdz 31.augustam. V.Andersone priecājas, ka 1.septembra svinības varēs notikt izremontētā zālē.

Gads bijis veiksmīgs

Viņa vērtē, ka pagājušais mācību gads skolai bijis veiksmīgs. V.Andersone uzteic Apes novada pašvaldību, jo pirmo reizi arī internātpamatskolas audzēkņi saņēmuši pašvaldības naudas balvas, ja vidējā atzīme ir vismaz 7,5 balles, kā arī par sasniegumiem sportā.

"Kopsummā mūsu skolas bērni saņēma 65 latus, kas, ņemot vērā mūsu audzēkņu zināšanu līmeni, ir ļoti labi. No piecām olimpiādēm, kur piedalījāmies, vienā guvām arī 3.vietu novadā. Savukārt lielāko naudas balvu par sasniegumiem sportā saņēma Apes novada meitene Jekaterina Bartaševiča, Jolanta Lauze - gan sportā, gan par labām sekmēm," uzslavē V.Andersone.

Ceturto gadu skolā ir tradīcija mācību gada pēdējā dienā rīkot tikšanos ar skolas administrāciju, kur aicina arī vecākus un sumina sekmīgākos skolēnus. Šogad skolā bija 27 labinieki, kas šajā skolā nav maz no 128 skolēniem. Mācību gada nogalē bija arī projektu nedēļa, kur bērni kopā ar skolotājiem iesaistījās ar lielu entuziasmu, izstrādātos projektus prezentēja arī vecākiem.

Vietējās ziņas