Stājies spēkā plānošanas dokuments

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030.gadam apspriešanas kopsavilkums liecina, ka iedzīvotāju aktivitāte palīdzējusi papildināt ieceres ar priekšlikumiem, kas iestrādāti šajā dokumentā. Dažas idejas tiek izmantotas arī novada attīstības programmā un teritorijas plānojuma izstrādē. Starp atbalstītajām idejām un priekšlikumiem ir novada Amatniecības centra izveide, biznesa parka attīstība Trapenē, neatliekamās medicīnas un aptieku pakalpojumu papildināšana Virešos, jauniešu un pensionāru centra izveide novadā, latviskās dzīvesziņas izmantošana tūrisma piedāvājumā, sporta tūrisma attīstība, ieteikums atjaunot laikrakstu izdošanu pagastos.

Vietējās ziņas