Stāsies spēkā pabalstu “griesti”

Kopš novembra valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem ir noteikti „griesti”, kas ietekmēs topošos un jaunos vecākus. Maternitātes un paternitātes pabalstu apmērs būs tikai 80 procenti no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Jaunā kārtība nosaka pabalstiem “griestus” 11,51 lata apmērā vienā kalendārajā dienā un papildus paredz izmaksāt pusi no aprēķinātās pabalsta summas, kas to pārsniedz. Tām māmiņām, kas grūtniecības atvaļinājumā dosies pēc 2.novembra, maternitātes pabalsts tiks aprēķināts 80 procentu apmērā no algas pirms nodokļu nomaksas vienā kalendārajā dienā līdzšinējo 100 procentu vietā.

Labklājības ministrija skaidro: piemēram, ja sievietei vidējā apdrošināšanas iemaksu alga iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms došanas dekrēta atvaļinājumā), bijusi 600 latu mēnesī vai 20 latu dienā, tad aprēķinātais pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma 70 kalendārajām dienām būs 963 lati. “Savukārt, ja sievietei pārejoša darbnespēja saistībā ar grūtniecību un dzemdībām būs iestājusies līdz 2.novembrim un nepārtraukti turpināsies pēc 3.novembra, maternitātes pabalstu viņa saņems līdzšinējā jeb 100 procentu apmērā,” skaidro ministrijas pārstāve Ilona Jurševska.

Turklāt vecāku pabalsts par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010.gada 2.maija,  tiks piešķirts tikai tiem vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un negūst ienākumus kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Līdz šim, kopš 2009.gada vidus, par bērniem, kas dzimuši līdz 2010.gada 2.maijam, vecāku pabalsts strādājošam pabalsta saņēmējam, kurš pats neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, tika izmaksāts 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra, bet 100 procentu apmērā – ja pats pabalsta saņēmējs atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.

Kopējā saņemto pabalstu summa līdz bērna viena gada vecumam, salīdzinot ar situāciju līdz šā gada 2.novembrim, ģimenei ar zemiem ienākumiem samazināsies par 6-10 procentiem, ģimenei ar vidēji augstiem ienākumiem: par 10-31 procentu, bet turīgai ģimenei ar augstiem ienākumiem – vairāk nekā par 31 procentu.

Vietējās ziņas