Stimulē mācības

Apes novada dome apstiprinājusi nolikumu par skolēnu un skolotāju morālo un materiālo stimulēšanu izglītības iestādēs.Nolikumā paredzēts mācību gada beigās apbalvot ar 25 latu naudas balvu tos skolēnus, kuriem vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir 9,5 balles un vairāk.

Attiecīgi par mazāku vērtējumu ir mazāka naudas balva, bet to saņem visi, kuriem vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm. Arī par pirmajām vietām mācību olimpiādēs, par piedalīšanos konkursos, projektos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos paredzētas naudas balvas 5līdz 25 latu vērtībā. Interešu izglītībā tiek vērtēti sasniegumi pasākumos dažādās jomās. Skolotājs, kurš sagatavojis skolēnus, tiek apbalvots ar 10 līdz 50 latu naudas balvu.

Vietējās ziņas