Strādās pie diviem risinājumiem

Rast iespēju izvietot visas bērnudārza audzēkņu grupiņas ēkas pirmajā stāvā vai pārvākties uz pavisam jaunu mājvietu – pie šādiem variantiem nolemts strādāt, risinot problēmu ar Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis”.

Jau bija rakstījām par Alūksnes novada pašvaldības saņemto atzinumu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kurā pausts: ja līdz šā gada oktobrim netiks novērstas vairākas neatbilstības ugunsdrošības prasībām, bērnudārzs ēkas otrajā stāvā vairs nedrīkstēs atrasties. Šis jautājums tika skatīts gan Teritoriālās un Tautsaimniecības komitejas, gan Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.

Iestādes vadītāja Līga Kaula atgādina, ka šo noteikumu izpildi apgrūtina gan tas, ka ēka atrodas privātīpašumā un tādējādi ir liegtas valsts vai pašvaldības investīciju piesaistes iespējas, gan tās kultūras pieminekļa statuss, kas liek pat vismazāko darbu saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Izskatot iepriekš izskanējušo variantu par “Cāļa” pārcelšanu uz  brīvām telpām kādā lauku bērnudārzā, viņa min, ka tādā gadījumā pašvaldībai nāktos rēķināties ar izdevumiem transporta nodrošināšanai, jo ne visu bērnu vecāki spēs uzņemties šādu slogu. Atbalstāms neesot arī priekšlikums par iestādes pārcelšanu uz kādu citu pilsētas bērnudārzu. Tādā gadījumā pastāv risks zaudēt speciālās pirmsskolas izglītības iestādes statusu, kura dēļ finansējums bērnudārza darbībai pilnā apmērā tiek piešķirts no valsts līdzekļiem.

Tam piekrīt arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa, kas rosināja koncentrēties uz risinājuma meklēšanu visu bērnudārza grupiņu izvietošanai ēkas pirmajā stāvā vai pārcelšanos uz pilnīgi jaunu mājvietu. Šo jautājumu kārtot uzdots Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Plānošanas un attīstības nodaļu.

Vietējās ziņas