“Strautiņus” apsargā visu diennakti

Pagājis vairāk nekā gads, kopš ar Ministru kabineta rīkojumu tika likvidēta sociālās korekcijas iestāde “Strautiņi”, to pievienojot līdzīgai iestādei Naukšēnos. Audzēkņi tika pārvietoti uz to, bet ēkas palika tukšas.

“Alūksnes Ziņas” pārliecinājās, ka pēc īpašuma nodošanas Aizsardzības ministrijas valdījumā tas tiek apsargāts visu diennakti. Tāpēc nav bijušas ne zādzības, ne demolēšanas, par ko bija bažas pēc piecu videonovērošanas kameru un cauruļu zādzības, kad korekcijas iestādes audzēkņi un vairums pedagogu bija atstājuši ēkas.

Pagājušajā nedēļā valdība nolēma “Strautiņu” trīs būves vispirms ierakstīt Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā, lai pēc tam tās varētu nodot Aizsardzības ministrijai. Šīs trīs būves atrodas uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Namdari”. Pašvaldībai šis īpašums nav nepieciešams, tāpēc to ierakstīs zemesgrāmatā uz valsts vārda. Pēc tam saskaņā ar maijā izdoto valdības rīkojumu Izglītības un zinātnes ministrija nodos Aizsardzības ministrijas valdījumā visu nekustamo īpašumu “Strautiņi”, kas sastāv no 24,1 hektāra zemes un 18 būvēm. Tas tiks izmantots Nacionālo bruņoto spēku mācību bāzes paplašināšanai, lai uzlabotu karavīru apmācības kvalitāti.

Vietējās ziņas