Svētkos iesaistās radošajās darbnīcās

Jaunieši rīko pasākumu maznodrošinātajām ģimenēm
Aizejošā gada pēdējās dienās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās uz svētku pasākumu tika aicinātas pilsētas maznodrošināto ģimenes, kas jauno līderu izglītības programmas „Dreams + Teams" komandas vadībā ļāvās ar svētkiem saistītām aktivitātēm.

Šis pasākums rīkots pēc līdzīga scenārija, kā pērn Lieldienās notikušais, atklāj jauno līderu izglītības programmas „Dreams + Teams" komandas vadītāja Linda Ausēja, kas kopā ar komandas biedriem rūpējās par vairāk nekā 20 sanākušo ģimeņu izklaidēšanu.

 

Dāvina pašu sanestas rotaļlietas

Pasākuma dalībniekiem piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, kas cieši saistītas ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu - apsveikumu un rotājumu veidošana, piparkūku cepšana, rotaļu un dziesmu apgūšana, kā arī blēņu rakstīšana, kuras pēcāk sadedzināt, lai jaunajā gadā vairs netiktu atkārtotas, informē L.Ausēja.

 

Līderu komandas bijusī vadītāja Ilva Kļaviņa norāda, ka bez maznodrošināto ģimeņu bērniem līdzi paņemti arī esošo un bijušo „Dreams + Teams" komandas dalībnieku brāļi un māsas, tādējādi kuplinot dalībnieku pulciņu. Kopā izdalīti pasākuma viesiem sarūpētās dāvanas jeb Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu sanestās rotaļlietas un spēles, ko maznodrošināto ģimeņu bērniem pasniedzis Ziemassvētku vecītis.

 

Priecē jauniešu atsaucība

Pasākumā ar lielu interesi iesaistījušās arī Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centra darbinieces - vadītāja Lolita Krūmiņa, kā arī sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Dzintra Bičevska.

 

„Ziemassvētkos labdarība ir tā lieta, kas vajadzīga visvairāk. Arī labdari, kas grib otram kaut ko dot, un šeit ir jaunieši, kas to patiešām dara," saka L.Krūmiņa, priecājoties par jauniešu izrādīto iniciatīvu un radošumu.

 

Viņa uzsver, ka, lai arī ikdienā sociālās palīdzības centrs pats spēj tikt galā ar visiem darbiem, svētku reizēs ir patīkami saņemt palīdzību no malas. „Šī nav mūsu pirmā sadarbība ar jauniešiem," norāda Dz.Bičevska.

 

„Tomēr ir jauki, ka vieni aiziet un nāk atkal jauni bērni, kas grib otram kaut ko dot."

Vietējās ziņas