Svinīgi atklāj renovētās telpas 3

Piektdiena, 8.oktobris, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) “Sprīdītis” un “Pienenīte” atmiņā paliks kā viena no lielākajām svētku dienām pēdējo gadu laikā. Šajā dienā pielikts svinīgs punkts vērienīgajiem renovācijas darbiem. Tagad abu iestāžu telpas kļuvušas sakārtotākas un vizuāli pievilcīgākas.

“Izrādās – nekas nav neiespējams. Ir jāsapņo, un sapņi piepildās,” uzrunājot renovēto telpu atklāšanas svētku dalībniekus, saka PII “Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska. Viņas paustā prieka iemesls ir iespaidīgās pārmaiņas, kas notikušas, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto un Alūksnes novada pašvaldības īstenoto projektu “Pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis” un “Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”.

Rada papildu vietas

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka šī projekta laikā veikta PII “Sprīdītis” ēkas renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ēkas remontu, bijušo Alūksnes mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņa. Pasākumu un rotaļu nodarbību vajadzībām izveidotas atsevišķi mūzikas un sporta zāles.

Vēl izveidotas trīs jaunas grupas ar 72 vietām. Tādejādi lielākajai daļai no rindā esošajiem bērniem radīta iespēja apmeklēt bērnudārzu, bet viņu vecākiem – atsākt vai nodibināt darba attiecības. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča norāda, ka šobrīd rindā uz bērnudārzu palikuši vairs tikai tie, kas vienkārši ir par jaunu, lai kļūtu par kādas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Būtiskas pārmaiņas skārušas arī PII “Pienenīte”. Tajā veikta ēkas renovācija, kas paredzēja fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu un teritorijas labiekārtošanu, tajā skaitā celiņu seguma maiņu. Darbus abās iestādēs veica SIA “Valdis”. Projekta kopējās izmaksas ir 363 738 lati, no kuriem 85 procenti ir ERAF finansējums, 6 procenti – valsts budžeta dotācija, 9 procenti – pašvaldības finansējums.

Rosina paveikt vēl vairāk
Tiesa, kā uzsver PII “Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina, šo darbu lielākā vērtība ir bērniem un darba kolektīvam radītais prieks. Tas kalpos par jaunu iedvesmas avotu turpmākajam darbam. “Kad ir skaisti, tad ir tāds morāls pacēlums, ka gribas izdarīt vēl vairāk,” viņa apgalvo.

Par to, ka atrašanās skaistā vidē rada skaistas idejas un darbus, varēja pārliecināties arī atklāšanas svētku dalībnieki. Katra no izglītības iestādēm bija parūpējusies par savu īpašo “rozīnīti”, kas paliktu prātā sanākušajiem viesiem. Tā, piemēram, PII “Pienenītē” tā bija atklāšanas lente ar iestādes nosaukumu simbolizējošiem elementiem. Mazu gabaliņu no šīs lentes saņēma ikviens klātesošais, kuram turpmāk tā kalpos par piemiņu no atvēršanas svētkiem. Savukārt PII “Sprīdītis” svētkus radīja ar krāšņu koncertu, kurā ar priekšnesumiem uzstājās ne tikai izglītības iestādes audzēkņi, bet arī paši darbinieki.

Komentāri 3

Njāa.... bildēs redzamajiem personāžiem ar veikumu maz sakara...

pirms 10 gadiem, 2010.10.12 13:19

Vai tiešām novada darboņi uzsāka un noveda līdz galam šos projektus? Vai ir tik grūti un zem viņu goda, pateikt paldies Alūksnes pilsētas bijušajiem deputātiem un vadībai? Tā tāda TP iedomība un gāzība.

pirms 10 gadiem, 2010.10.11 18:54

Vietējās ziņas