Tempļakalna gājēju tilta būvniecība Alūksnē 31

Pēdējo dienu laikā manā uzmanības centrā ir Alūksnes novada iedzīvotāju jautājumi un sašutums par to, ka Madonas reģionālā vides pārvalde esot devusi piekrišanu darbu pasūtītājam gājēju tilta būvniecības laikā ar grunti aizbērt šaurumu Alūksnes ezerā starp Pilssalu un Tempļakalna pussalu, neprasot vietējo iedzīvotāju un makšķernieku domas un viedokli.


Lai kliedētu Alūksnes novada iedzīvotāju neziņu sniedzu šādu informāciju. Alūksnes novada pašvaldība kā Pilssalas attīstības sastāvdaļu iecerējusi vairāksalaiduma siju tilta būvniecību, kura pāļu iedzīšanai plānots izveidot masīvu smilts-grants uzbērumu un pēc darbu beigām to demontēt. Sākotnēji Madonas RVP uzskatīja, ka nepieciešama sabiedrības informēšana par paredzēto darbību, iepazīstinot ar tilta būvniecību, bet īpaši ar tā būvniecībā pielietoto tehnoloģiju- uzbēruma izveidošanu un demontēšanu Alūksnes iedzīvotājus. Šāda sabiedrības informēšana no pašvaldības puses netika veikta. Savas kompetences ietvaros Madonas RVP veica tilta būvniecības sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu un nosūtīja to uz Vides pārraudzības valsts biroju lēmuma pieņemšanai. 2014.gada 7.februārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.77 nepiemērot Alūksnes novada pašvaldības ierosinātajai darbībai - projekta " Pilssalas attīstība" 3.kārtas objekta- Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecībai - ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.


Pamatojoties uz šo lēmumu, Madonas RVP Alūksnes novada pašvaldībai izsniedza tehniskos noteikumus Nr. MA14TN0032 (publiski pieejami Valsts vides dienesta mājas lapā sadaļā tehniskie noteikumi), kuros tika izvirzītas vides aizsardzības prasības, ņemot vērā pasūtītāja piestādīto informāciju un pieaicināto ekspertu Dr.biol. Mārtiņa Kalniņa un Dr. ķim. Ritas Poikānes, sertificēta eksperta Kaspara Abersona atzinumus, kā arī Madonas RVP pieaicināto ekspertu- M.Sc. biol. Andra Urtāna un sertificēta inženiera-hidrotehniķa Kārļa Siļķes atzinumus. Izsniegto tehnisko noteikumu 1.4.punktā tika uzsvērts - lai samazinātu tilta būvniecības negatīvo ietekmi uz Alūksnes ezeru, Pilssalu un ezera piekrasti Tempļa kalna tuvumā, nav pieļaujama tilta būvniecība, izmantojot tehnoloģiju, kas paredz uzbēruma veidošanu Alūksnes ezerā (iekšezerā). Tehniskajos noteikumos norādīts, ka gājēju tilta būvniecību nepieciešams veikt, izmantojot videi draudzīgāku un mazākus riskus saturošu tehnoloģiju par cik ezera grunts un dūņu ķīmiskā un ekotoksikoloģiskā analīze ir uzrādījusi potenciālu bīstamu vielu klātbūtni un normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumu (naftas produktiem), kā rezultātā nebūtu pieļaujama ezera dūņu un sendimentu būtiska uzduļķošana tilta būvniecības laikā.


Sertificēta inženiera- hidrotehniķa Kārļa Siļķes slēdzienā norādīts, ka gājēju tilta ierīkošanai nav pieļaujams veidot smilts-grants un smilts materiāla pagaidu uzbērumu- dambi Alūksnes ezera ūdenī uz kūdras un sapropeļa pamata. Gājēju tilta ierīkošanai jāatrod cits tehnisks risinājums, ieteicams apsvērt peldoša pāļdziņa izmantošanu.


Alūksnes novada pašvaldība Vides pārraudzības valsts birojā ir apstrīdējusi Madonas RVP izsniegto tehnisko noteikumu 1.4.punktu. Šobrīd lietu virzība liek domāt, ka tiks pieņemts lēmums par šī tehnisko noteikumu punkta atcelšanu.


Kā mums visiem zināms, Alūksnes ezers (iekšezers) kalpo kā viena no galvenajām zivju nārsta vietām un atsevišķu zivju sugu, piemēram, zušu dzīvotne. Pēdējos gados pagaidām vēl neskaidru iemeslu dēļ vērojama ezera zušu bojāeja un pastāv ļoti liels risks, ka grunts uzbēruma izbūve un demontāža ezerā var izraisīt būtisku vides piesārņojumu.

Komentāri 31

Pilsonis

Iekšezers ar to pašu ir miris! Aizaugs ar zālēm ka nemetas!

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 15:07

m

Kas domei galigi nav smadzenu? Pirmkart jau ar to tilta celtniecibu, otkart bert dambi. Vai nebutu vieglak aizbert visu ieksezeru. Nav un cauri

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 15:30

deguu

lai tik dālderi ripo kamēr var... "Dzintara tilts' ved uz ....

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 16:27

Aluksniete

NOPIETNI??? Kāpēc cilvēkiem vnm ir jāsabojā dabas skaistums, ja nav kur likt Eiropas vai pašvaldību naudu, labāk būtu domājuši par radikālākām problēmām, kā piesaistīt jauniešus ar darba vietām Alūksnē, kāds labums no šī projekta? daba tiks sabojāta, un kam tas vajadžigs ja pilsēta tā jau izmirst?

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 16:58

D bailes rakstīt vārdu pec sitā noraks....

Labāk pomiratj tad smuzikai, ko saki???? ezeram pat tuvu nesi bijusi, vienigi krumos.....

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 19:38

D bailes rakstīt vārdu pec sitā noraks....

Nē nespēju nobrīnīties Alūksnē ir īsti dzeņi ceļ kubu apd***, ceļ ceļu ap**** kvadrātā, ceļ tiltu apd *** da jums po*** tās visas lietas bet cels arī sporta halli, ..... Jums ar smadzeni viss kārtībā labāk paprasiet šai domei kas sēz uz vecās lauriem kas top jauns lai jums ir ko pariet a ja kājā ļautu iekost noteikti noķertu org***

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 19:36

a

Kur tu redzi, ka kaut ko ceļ? Tas, ka shēmo, nenozīmē, ka ceļ.

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 20:18

he

Modrais ierunājās:)))

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 09:46

ezers

Pašvaldības darbonīši ir pilnīgi apstulbuši!!! Tā uzbēruma veidošana ir tīrā naudas atmazgāšana! Sarakstīs vellszincik kubus grunts un savās kabatās. Ezerā, dūņās ir iekapsulējušās dažādas kaitīgās vielas un kustināt nebūtu prāta darbs. Otrkārt, plaužiem tas ir vienīgais ceļš uz nārstu. Pa otru Pilssalas pusi tie lāgā negrib iet uz "kāzām"!
Interesanti, kurš no pašvaldības apstrīd RVP lēmumu? Tautai jāzin savi varoņi!!!

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 19:45

he

Džons Ērglis apstrīd, jo Džonim Ērglim trūkst naudas:-)

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 09:48

he

Džons Ērglis apstrīd, jo Džonim Ērglim trūkst naudas:-)

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 09:48

vietējais ezera kaimiņš

...kādreiz vietējās avīzēs bija lasāms,kad iekšezerā esot trīs metrus bieza sapropeļa un netīro dūņu kārta...kā tad būs ar to bēršanu,vai pirmais attīrīs to netīrumu slāni un tad bērs,vai arī gāzīs smilti iekšā un taisīs vēl lielāku zaņķi ????

pirms 7 gadiem, 2014.03.20 21:10

induss

Kaut kā neatceros, vai ceļot tiltus pār, piemēram Daugavu, arī bēra upi ciet. Ja tā bija, atgādiniet.

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 07:18

x

Citādi taču ir grūti naudu norakstīt! Vai tad tiešām tas nav saprotams????
Sajūta tāda, ja šo tiltu nebūvēsim un ezeru neaizbērsim, tad pilsētai beigas - cik ļoti tas ir nepieciešams atsevišķām personām. Varētu vēl ierosināt tiesvedību, jo naudas jau pašvaldībai pietiek, laika vēl vairāk, nu tad uz priekšu.

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 07:32

...

Atgādināšu!!! Būvējot Dienvidu tiltu, tika aizbērta gandrīz puse no Daugavas. Rekonstruējot tiltu Valmierā, aizbēra pusi upes, tieši tāpat ir ar Bausku. Pēc būvniecības viss tiek sakārtots. Tas ir parasts būvniecības process, kas pie normāliem apstākļiem ir pats lētākais. Būvējot balstus no pontona izmaksas ir par ~30% lielākas. Gultnes aizbēršanu un pēc tam iztīrīšanu būvnieks iekļauj būvniecības izmaksās, taču šim darbam nav atsevišķa pozīcija, kas nozīmē, ka atsevišķi kubikmetri, par ko varētu šmaukties, nav. Aizbēršanas vietā var izmantot pontonus, taču tad būvnieks neuzvarēs konkursā.

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 09:55

plānotājiem

kā ar eju uz austrumiem? Lielas iespējas. vajag tik rakt nauda būs

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 10:03

njā

Nauda kāre uz iesūkšanu kabatās ir neaptverama:) Ka tik rakt, ierakt, izrakt, safabricēt tāmes neesošus apjomus, kur vēl labāk? Bet paši nav padomājuši ka pašus arī "apraks" gan tiešajā un pārnestajā nozīmē.

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 09:50

..

Nja, kaut kā cilvēki netic un netic ka lietas tiek darītas lai iedzīvotājiem būtu forši..
Pils iela, salas nesmukumi, pils izmaksas un papilzmaksas, ielām papildizmaksas, tas VISS veicina un veicina neticību!!!!!!

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 12:14

CEPIENS

ko "cepjās" tikai par tiltu, ko necepjās par "Simone" kurtuves izmešiem, kādu ietekmi uz vidi un ezeru atstāj tas - lieliski var redzēt kāds izskatās nosacīti baltais sniegs tur, kur pūš vējš un "Simones" skursteņa dūmi...

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 12:13

urt

Pupu mizas, salīdzinoši ar to, kas darījās padomijā ar akmeņoglēm kad kurināja un filtru nebija....

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 13:15

Prieks

Pie tam Simone paspēja izkrāpt no LIAA ~ 400 tūkstoši latu veicot projektu katlumājas renovācija efektivitātes uzlabošanai. Uzlaboja efektivitāti tādā veidā, ka pie nemainīga tarifa pēc SPRK maksājam vairāk un dzīvokļi ir vēsāki. Vajadzētu rīkot protestu vai rakstīt uz finanšu ministriju, LIAA, KNAB, un eiropas fondiem, lai uztaisa pamatīgu auditu. Cik var izkrāpt naudu no valsts un eiropas.

pirms 7 gadiem, 2014.03.24 01:24

????????????????

Kam tas tilts ir vispar vajadzigs? Kads ir vina ekonomiskais pamatojums. Seit drizak jaruna par zaudejumiem, jo uzbuvejot tltu, pasakumu laika sala, uz si tilta papildus vajadzes bilesu pardevejus un kontrolierus, ka ari kadu PP darbinieku. Tas jau attiecas ka bus algas un jauni stati jamekle. Ja sala ir pasakums ka vares aiziet uz templa kalnu, tikai par maksu. Un ar traktoru ari pari nevares parbraukt

pirms 7 gadiem, 2014.03.21 13:36

Garāmgājējs

Kā Alūksne simtiem gadu ir iztikusi bez šāda tilta tā arī var iztikt turpmāk.Vai vajadzētu savienot izklaides vietu ar kapsētu?
Ja arī tur gājējiem tiltiņu būvētu,tam vajadzētu būt ļoti oriģinālam un skaistam,bez
starpbalstiem,paceltam virs ezera līmeņa,nevis veidot kaut ko līdzīgu necilajam esošajam no pilsētaspuses.Ir taču 21.gadsimts !
Trīs metrus biezais sapropeļa un dūņu slānis arī nav Gaujas vai Daugavas gultne.

pirms 7 gadiem, 2014.03.22 14:15

Zviedrs

Kapec neatjaunot tiltu veca zviedru tilta vieta? Butu pie reizes vesturisks objekts.

pirms 7 gadiem, 2014.03.23 09:06

re

vecā tilta pāļu galiem ūdenī vēl vajadzētu būt redzamiem
.. un tiltu būvēt ar vienu paceļamu posmu, kā senāk bijis! Unikāls tūrisma objekts būtu..

pirms 7 gadiem, 2014.03.25 19:31

Bofs

Nepietiek ar to, ka vasaras karstākajā laikā tiek rīkotas laivu sacensības, kuru rezultātā tiek sakults viss Mazais ezers. Novērots, pēc tam sākas strauja ūdens ziedēšana. Un tad valdošo vēju ietekmē visa tā „putra” tiek iepūsta Lielajā. Krasti burtiski smird. Un tagad vēl šis neaptveramais stulbums! Vai „Aljai” šajā sakarā nav ko teikt! Vai mākat tikai domāt jaunus noteikumus un iekasēt naudu. Uūū, ALJA, gribam dzirdēt jūsu viedokli. Vai jūs esat ezera apsaimniekotāji , vai neesat!

pirms 7 gadiem, 2014.03.26 10:36

gurķis

ko cepies, ALJAS barotava taču ir dome, kā maizes devējs....

pirms 7 gadiem, 2014.03.27 21:17

IDIOTISMS

"Alūksnes novada pašvaldība Vides pārraudzības valsts birojā ir apstrīdējusi Madonas RVP izsniegto tehnisko noteikumu 1.4.punktu. Šobrīd lietu virzība liek domāt, ka tiks pieņemts lēmums par šī tehnisko noteikumu punkta atcelšanu."

Mūsu domē sēž pilnīgi kukū, lai neteiktu vairāk! Ja n-tie eksperti pasaka NĒ, tad šie vēl apstrīd, lai paši sev kārtīgi ieriebtu. Vai nevarēja uzbūvēt trosēs iekārtu kājnieku tiltiņu? Varēja, bet nepieleca jau!

pirms 7 gadiem, 2014.03.31 20:25

projekts

Vai tik ne Šmitkantoris atkal to projektu zīmējis, ja to uzbēruma nogāzi ūdenī projektē slīpumā 1:1, kur minimums jābūt 1:3?! Kādi pasūtītāji, tādi projektētāji, būvnieki un galarezultātā būs bailes pat kāpt uz tā tilta.

pirms 7 gadiem, 2014.04.06 22:40

Vietējās ziņas