Tiekas ar iedzīvotājiem

Malienā daudz papildus finansējuma iegūst, īstenojot projektus

Alūksnes novada domes vadībai iedzīvotāju sapulcē tiekoties ar Malienas pagasta iedzīvotājiem izskanēja gan uzslavas, gan problēmas. Pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Fomins uzteica Malienas pagastu, kur cilvēki protot saimniekot un strādāt komandā.

Par pagasta budžeta izlietojumu un iestāžu darbu klātesošajiem vairāk kā desmit iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem pastāstīja Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Cinglere. Pagastā daudz papildus finansējuma piesaistīts, rakstot projektus. Tādējādi rekonstruēts tautas nams un izbūvēta piebūve, īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts, pamatskolā izveidots Bērnu un ģimenes atbalsta centrs un papildināta šā centra materiāltehniskā bāze. Projektos pērn pagasts apguvis 124 000 latu, bet 2011.gadā - 199 000 latu.  

Ieceru daudz

Bez pašvaldības līdzfinansējuma Malienas centrā pie daudzdzīvokļu mājām ir demontēta vecā gāzes sistēma - iegūtie līdzekļi ieguldīti daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošanā. I.Cinglere neslēpj, ka ir arī neatbalstītie projekti, bet šīm iecerēm meklēs vēl citur finansējumu.

"Ir arī vairākas nākotnes ieceres: Malienas pamatskolas evakuācijas izejas izbūve, energoefektivitātes paaugstināšana speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Mazputniņš", aprīkojuma iegāde tautas namam, turpināt pagasta teritorijas labiekārtošanu," saka I.Cinglere.

Viņa atzīst, ka parādnieku skaits pagastā diemžēl palielinās - tas ir tādēļ, ka 2010.gadā valstī palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi. "Zinot iedzīvotāju zemo maksātspēju, problēmas rada jaunie ūdens un kanalizācijas tarifi, kas pēc ūdenssaimniecības projekta īstenošanas paaugstinājās. Tomēr daudzi cilvēki arī pauž lielu apmierinātību par šā projekta īstenošanu," saka I.Cinglere.

Skolā vajag evakuācijas izeju

Deputāte Sandra Zeltiņa atzina - pagasts ir ļoti sakopts, bet pamatskolā esot īpaša aura.

"Tur ir aktīvi pedagogi, vecāki, rīko labas vasaras nometnes skolēniem. Malienas stiprā puse ir arī darbs ar audžuģimenēm, kas pašlaik pagastā ir vienpadsmit," uzteica S.Zeltiņa.

A.Fomins rosināja iedzīvotājus pastāstīt, par ko visvairāk sāpot sirds. Skolotāja Inta Sināte atzina - vislielākais uztraukums ir par pamatskolas avārijas izejas kāpnēm. S.Zeltiņa norāda, ka to izbūve un ugunsdrošības signalizācijas izveide ir ietverta pārrobežu projektā, cerot piesaistīt arī Eiropas finansējumu.

"Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests noteicis, ka šis jautājums jāatrisina līdz šā gada oktobrim, tomēr viņi neliks šķēršļus skolas darbībai, ja arī šajā termiņā to neizdosies izdarīt. Pārrobežu projektā iesaistīti arī ugunsdzēsēji," saka S.Zeltiņa.

Pedagogi arī pauda bažas par jauno skolēnu pārvadājumu apmaksas kārtību Alūksnes novadā.

S.Zeltiņa uzsver - tā kā ministrija vēl nav saskaņojusi novada domes apstiprinātās izmaiņas, tad pagaidām vēl spēkā būs līdzšinējā kārtība, ka pašvaldība atmaksā ceļa izdevumus skolēniem uz izvēlēto izglītības iestādi, ne obligāti tuvāko dzīvesvietai. Sapulcē izskanēja, ka daļa iedzīvotāju ir apmierināta ar sociālā darbinieka un bāriņtiesas speciālista pieejamību pagastā, bet daļā - ne, jo šie speciālisti pagasta pārvaldē vairs nav sastopami katru dienu.

"Ir bijuši gadījumi, kad lūdzam bāriņtiesas palīdzību, bet uzreiz atbraukt nevar, jo atrodas citā pagastā. Bet, kad atbrauc, problēmu jau esam atrisinājuši saviem spēkiem," saka I.Cinglere.

Vietējās ziņas