Tiesa vērtēs lietu saistībā ar Karvas HES būvatļauju

Administratīvā apgabaltiesa šodien plkst.12 apelācijas kārtībā paredzējusi izskatīt Vides aizsardzības kluba (VAK), Latvijas Makšķernieku asociācijas un makšķernieku kluba "Fario" prasību, kurā apstrīdēta savulaik Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsniegtā un vairākus gadus pagarinātā Karvas hidroelektrostacijas (HES) būvatļauja.

Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā Karvas HES būvatļauja tika atzīta par nelikumīgu, tomēr šo nolēmumu pārsūdzēja gan HES būvnieks "Patina", gan LAD.

2002.gadā Latvijā tika apstiprināts to upju saraksts, uz kurām HES nevar būvēt. Pamatojoties uz to, ka būvniecībai uz Vaidavas upes gadu iepriekš jau bija izsniegta būvatļauja, tika pieļauts izņēmums un būvatļauju varēja turpināt pagarināt.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata nav atstādināts, jo viņš netraucēšot izmeklēšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis (VL-TB/LNNK) aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka viņš neredz, kā Antonovs, turpinot pildīt amata pienākumus, varētu traucēt disciplinārlietas izmeklēšanai. "Neredzu, ka tam būtu kāds pamats," teica ministrs.

Jau ziņots, ka komisija, kas veikusi dienesta pārbaudi par amatpersonu atbildību saistībā ar finansējuma piešķiršanu Karvas HES projektam, rosinājusi no amata atstādināt VARAM valsts sekretāru Antonovu.

Aģentūras LETA rīcībā nonākušajā komisijas atzinumā ir ierosināts sākt disciplinārlietu pret Antonovu, vienlaikus atstādinot viņu no amata pienākumu izpildes.

Komisijas atzinumā teikts, ka Antonovs ir pārkāpis vairākas tiesību normas un radījis priekšnoteikumus prettiesiskam finanšu izlietojumam. Pret viņu disciplinārlietu rosināts sākt par pienākumu kvalitatīvu nepildīšanu, kā rezultātā valstij nodarīts būtisks mantisks kaitējums aptuveni 498 005 eiro apmērā.

Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums paredz, ka uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku var atstādināt, saglabājot mēnešalgu un sociālās garantijas.

Komisija secinājusi, ka Antonovs, izdodot rezolūciju par finansējuma piešķiršanu, bez skaidri redzama un juridiski saprotama pamatojuma ir ignorējis SIA "Vides investīciju fonds" ziņojumā par līguma ar Karvas HES projekta īstenotājiem laušanu un atbildīgās iestādes lēmumā minētos projekta ieviešanas apstākļus un norādi uz projekta neatbilstību normatīvā regulējuma prasībām. Vēstule projekta īstenotājiem par finansējuma piešķiršanu tikusi nosūtīta, pirms "Vides investīciju fonds" bija paudis savu atzinumu. Jau iepriekš organizācija bija norādījusi, ka nav sasniegts projekta mērķis, jo ir uzbūvēta jauna HES ar uzpludinājumu, kas neatbilst nevienam no Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem atbalstāmo aktivitāšu veidiem.

Dienesta pārbaude tika ierosināta par iesaistīto valsts amatpersonu pieņemto lēmumu un faktiskās rīcības pamatotību un atbilstību normatīvajam regulējumam, kā arī par līguma starp SIA "Patina" un SIA "Vides investīciju fonds" (VIF) izpildes tiesiskumu un atbilstību 2010.gada 12.maijā Ministru kabinetā apstiprinātajam "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikumam".

Antonovs pagājušā gada decembra beigās licis dienas laikā sagatavot VIF lēmumu par finansējuma piešķiršanu SIA "Patina", lai gan iepriekš naudas piešķiršana tikusi atlikta, turklāt iepriekšējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs izdeva rīkojumu par sadarbības pārtraukšanu ar šo uzņēmumu.

Karvas HES, kuru vides organizācijas vaino Vaidavas upes vides sagandēšanā, īpašnieks to pieteica 500 000 eiro līdzfinansējumam kā videi draudzīgu projektu.

Vietējās ziņas