Tirgotājiem ir iespēja pieteikt dalību tirdziņos Alūksnes Pilsētas svētkos

Amatnieku tirgum var pieteikties Alūksnes muzejā (tālrunis 29205295) līdz 30.jūlijam. Savukārt tiem, kuri vēlas tirgoties ziedu tirgū Miera ielā Alūksnes kapusvētkos, jāpiesakās pie kapsētas pārzines (tālrunis 26161235).


Visiem tirgotājiem jārēķinās ar tirdzniecības vietas maksu. Alūksnes tautas nama direktore Sanita Bērziņa norāda – Alūksnes novada iedzīvotājiem, atbilstoši Alūksnes novada domes lēmumam, piemēros maksas atlaidi.

Vietējās ziņas