Top animācijas filma

Kopš brīža, kad vēstures hronikās pirmo reizi minēts Ilzenes vārds, aizritējuši 800 gadi. Par godu šim notikumam top animācijas filma, kas balstīta uz teiku par pagasta tapšanu.

Teika vēsta, ka senos laikos velns sadusmojies uz ilzeniešiem un vedis uz jūru slīcināt. Tiekot tagadējā Alsviķu pagastā pie kāda tiltiņa, zirgs satrūcies un daži ilzenieši izkrituši ārā. Velns saskaities vēl vairāk un lēkšiem vien braucis tālāk, ratiem pa ceļa grambām lēkājot uz augšu un leju. Ilzenieši, sacēluši tādu traci, ka velnam ausis aizkritušas, un tas izlaidis tos laukā. Ilzenieši sagājuši turpat kalniņā, no kuras arī izcēlies tagadējais Ilzenes pagasts. Ilzenes pagasta sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” vadītāja Ina Rubene atklāj, ka pēc šīs teikas motīviem izveidots scenārijs. Savukārt pašu animācijas filmu veido Ilzenes pamatskolas bērni kopā ar Balvu mākslas skolas pedagoģi Rudīti Liepiņu. Filmas personāži izveidoti no plastilīna, bet epizodēm nepieciešamais fons uzzīmēts. Sestdien radošā komanda tikās, lai uzņemtu animācijas filmas pirmo kadru. Uzfilmēto vedīs uz Rīgu, kur tas pārtaps īstā animācijas filmā. “Šobrīd plānojam, ka maija beigās filmiņa varētu tapt gatava,” prognozē I.Rubene, norādot, ka pēc darba pabeigšanas iecerēts filmas prezentācijas pasākums. Lai gan šī ideja radusies no domas par brīvā laika nodarbību piedāvājumu tiem bērniem, kuriem nav iespējas apmeklēt mākslas skolu, viņa pauž cerību, ka radošā komanda savu darbību turpinās arī pēc animācijas filmas pabeigšanas, ķeroties pie nākamā darba.

Vietējās ziņas