Top grāmata par grāfiem

Roku darbs un tikai vienā eksemplārā – tāda unikāla grāmata pašlaik top Liepnas pagastā. Tajā apkopo datus par visiem cilvēkiem, kas pirmo reizi lidojuši gaisa balonā, kopš Liepnā notiek Gaisa balonu festivāls.

Biedrības “Liepnas attīstības grupa “Iespēja”” valdes priekšsēdētāja Liene Stabinge atzīst – grāmata tiks papildināta, kamēr vien Liepnā notiks gaisa balonu lidojumi un būs jauni grāfi un grāfienes, jo, kā zināms – tiem, kas lidojuši ar gaisa balonu, pēc tam svinīgi piešķir grāfa vai grāfienes titulu. 
Liepnā – daudz grāfu “Kad Liepnā bija noticis jau otrais Gaisa balonu festivāls, vienā no biedrības tikšanās reizēm sākām diskutēt, cik tad mums ir cilvēku, kas lidojuši ar gaisa balonu. Izskanēja doma, ka Liepna ir maza apdzīvota vieta ar procentuāli ļoti lielu grāfu skaitu, jo – lidošana ar gaisa balonu ir kaut kas ekskluzīvs! Radās ideja veidot savu hroniku par titulētajiem grāfiem un grāfienēm pēc gaisa balonu lidojumiem Liepnā,” stāsta L.Stabinge. Grāmatā ir atrodams ieskats gaisa balonu lidojumu vēsturē, aprakstīts, kā 2007.gadā aizsākās festivāli Liepnā, uzskaitīts, kurā gadā kādi cilvēki pievienojušies gaisa kuģotāju aristokrātijai, vizualizējot to arī ar fotogrāfijām. Materiālus apkopo un grāmatu veido biedrības “Liepnas attīstības grupa “Iespēja”” aktīva dalībniece Rudīte Bistrova. “Viņa uzņēmās veikt šo grūto darbu. Rudīte ir ļoti neatlaidīga un atgādina katram, cik ļoti tiek gaidītas fotogrāfijas,” atzīst L.Stabinge. R.Bistrova uzsver, ka grāmatas veidošanā viņai palīdz arī Gunita Kaņepe un Ilze Paia.
Uzņem ļoti sirsnīgi L.Stabinge norāda, ka veidojot grāmatu, akcentēts, kuri cilvēki ir pirmo reizi lidojuši gaisa balonā tieši virs Liepnas. Starp viņiem ļoti daudz ir Liepnas pagasta iedzīvotāju, kā arī viesi un sponsori. Viņa uzsver – Gaisa balonu festivāls Liepnā ir īpašs ar to, ka vietējie iedzīvotāji to ļoti gaida, uzņem ar lielu sirsnību, līdz ar to tas veidojas par ļoti dvēselisku un mīļu pasākumu. “Tādēļ viesi grib vēl un vēl lidot virs Liepnas un pavadīt šeit laiku, līdztekus organizējot arī savas lietas, piemēram, pilotu sapulces,” norāda L.Stabinge. Viņa atklāj, ka arī šoruden septembra otrās nedēļas nogalē atkal Liepnā tiek plānots Gaisa balonu festivāls. “Tāpat kā pērn, piektdien būs lidojumi virs Liepnas, sestdien no rīta Liepnā, bet vakarpusē – Alūksnē. Par savu ieceri esam rakstiski jau informējuši Alūksnes novada domi. Jāmeklē atkal sponsori, jo lielākās izmaksas veido gāzes iegāde baloniem. Savukārt par viesu uzņemšanu un izmitināšanu lieliski gādā Liepnas iedzīvotāji. Tādēļ rosinām potenciālos sponsorus jau laikus apdomāt iespēju atbalstīt festivālu un pēc tam kļūt par grāfu vai grāfieni,” saka L.Stabinge.

Vietējās ziņas