Top jauni saistošie noteikumi

Alūksnes novada pašvaldībā pašlaik top jauni saistošie noteikumi, kas regulēs sabiedrisko kārtību visā novada teritorijā.

Noteikumu projektu novada deputāti skatīja februāra Tautsaimniecības komitejas sēdē, kur vienojās par atsevišķiem precizējumiem, ko atkal saskaņos ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, lai pēc tam jautājumu virzītu uz novada domes februāra sēdi.
Ir pret trokšņotājiem Plānots, ka noteikumi vairs neparedzēs administratīvo atbildību par tīša trokšņa radīšanu, ja tas traucē apkārtējo mieru - iepriekš šāda norma bija iekļauta Alūksnes pilsētas saistošajos noteikumos. Nosūtot noteikumus saskaņošanai ministrijā, šī norma izņemta, norādot, ka tas saistāms ar sīko huligānismu, jo - lai noteiktu trokšņa lielumu, jābūt trokšņu līmeņa mērītājam. Turklāt – kas vienam ir liels troksnis, otram netraucē. Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons gan tam iebilst un uzsver, ka tiek saņemts daudz iesniegumu par tīša trokšņa radīšanu. “Tīša trokšņa radīšana ir, piemēram, skaļa mūzikas klausīšanās – tas nav sīkais huligānisms,” saka A.Tomsons. Deputāts Verners Kalējs iestājas par to, lai noteikumos tomēr tiktu saglabāta atbildība par tīšu trokšņa radīšanu, jo pats ir saskāries ar kaimiņiem, kas pārlieku skaļi klausās mūziku.
Satrauc ceļu izbraukāšanaNoteikumos atrunāta arī kārtība par sējumu, stādījumu, dārzu izbraukāšanu ar transportlīdzekli. Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpolsvērš uzmanību, ka pagastos aktuāla problēma ir piemājas ceļu izbraukāšana ar transportlīdzekļiem, atstājot dziļas rises. “Pēc tam dabūt rokā vainīgo un pierādīt ir grūti. Lieli skandāli ir arī par pārvietošanos pa servitūtu ceļiem – ir pat gadījumi, kad savas tiesības cilvēki aizstāv ieročiem rokās. Servitūtu ceļi ir visneaizsargātākie. Tādēļ noteikumos obligāti vajadzētu paredzēt atbildību par citu īpašumu izbraukāšanu vai neatļautu izmantošanu,” saka L.Sīpols.

Vietējās ziņas