Top unikāla vietvārdu karte 2

Ilzenes pagastā pašlaik veic nozīmīgu darbu, veidojot Ilzenes pagasta vietvārdu karti. Šādas kartes ir izstrādātas tikai nedaudziem pagastiem, saglabājot tautas gara mantojuma bagātību. Ilzenes pagasta padomes projektu vadītāja Inese Pušpure atzīst, ka vietvārdu izzināšana un apkopošana ir apjomīgs darbs.

Saglabās mantojumu

“Vēlamies izveidot vietvārdu karti, lai veicinātu mums raksturīgā līvu kultūrvēsturiskā mantojuma un Vidzemes kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī saglabātu nākamajām paaudzēm šā laika cilvēku atmiņas, kas satur daudz vērtīgas informācijas. Vecākā gada gājuma ilzenieši atminas dažādus vietvārdus un līdz ar tiem – nostāstus. Šie stāsti ir ļoti interesanti un saglabāšanas vērti,” stāsta I.Pušpure.

Viņa norāda, ka kopā pulcināja kādreizējos kolhoza darbiniekus, jo viņi zina daudz vietvārdu. “Brigadieres un vecāki ļaudis ļoti labi zina, kā kolhozu laikos sauca katru pļavu, mežu, ceļu. Ir vietvārdi, kas radušies tieši šajā laikā, piemēram, lai zinātu, kā aizbraukt uz kādu pļavu vai tīrumu. Ir arī seni nosaukumi, bet ne vienmēr zinām to nozīmi. Šajā darbā daudz palīdzēja Ināra Kalniņa, Vija Salmiņa, Ārija Ābeļkalne, Aija Kalēja,” saka I.Pušpure.

Karte būs arī elektroniski

Ilzenes pašvaldība sadarbojas ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Aģentūras darbinieki bija pašvaldībā, lai aplūkotu savāktos materiālus un izzinātu ilzeniešu vēlmes. “Aģentūras darbinieki par sevi radīja ļoti patīkamu iespaidu. Arī viņi ir ieinteresēti ar sendienām saistītu lietu izzināšanā. Viņi atstāja mums paraugu – karti latgaliešu valodā, kādu aģentūras darbinieki ir veidojuši par vietvārdiem Nautrēnu pagastā Latgalē,” saka I.Pušpure.

Ilzenes pagasta vietvārdu kartes mērogs būs 1:10 000, lai karte ir labi pārredzama. Kartes malās būs paredzēta arī vieta Ilzenes pašvaldības ģerbonim, fotoattēliem. Vietvārdu karte būs arī PDF formātā elektroniski. Kartē būs attēloti tīrumu, mežu, pļavu, kalnu, akmeņu, ūdeņu, ceļu, veco un esošo māju vārdi, purvu, pašvaldības infrastruktūras objektu, parku un ciemu vietu nosaukumi.

Būs gatava nākamgad

Šonedēļ pašvaldībā ieradīsies aģentūras speciālists, lai kopīgi kartē izvietotu vietu apzīmējumus, tādējādi radot mazāku kļūdu iespējamību. “Caur Kultūrkapitāla fondu no Vidzemes plānošanas reģiona guvām 300 latu atbalstu kartes izveidei. Ar šo summu nepietiek, bet Ilzenes pagasta aktīvistu grupa “Vizma” savulaik guva atbalstu Alūksnes Novada fondā savam projektam par līvu senkapu vietas izveidi – projekta prēmiju “Vizma” atvēlēja kartes izveidei. Ilzenes pašvaldība piešķir 100 latus, tādēļ kopumā par 700 latiem varam karti izveidot līdz nākamā gada 1.martam,” klāsta I.Pušpure.

Viņa neslēpj gandarījumu, ka kopīgi izdevies apkopot tik vērtīgu informāciju. “Manuprāt, šādu karti vajadzētu katrā pagastā. Pieļauju, ka daudzviet jau apzina vietvārdus, un, kad ir līdzekļi, šo informāciju var iemūžināt. Mūsu karte būs labs pamatmateriāls, ko laika gaitā varēsim papildināt. Piemēram, ja kādreiz izdos grāmatu par novadu vai pagastu, arī šo karti varēs publicēt,” saka I.Pušpure.

Komentāri 2

Too :)

Reti idiotisks comment, kas sakas ar vardiem "straadaaju taja agentura..." un talak nemaz nepapulas izlasit, kas tad projektu vada - pasvaldiba.
Manuprat sis ir viens no vertigakajiem projektiem teritorijas kulturvestures izzinasana, uzliekot visu iespejamo izzinato info, kas lidz sim liekas nekad nav darits.

pirms 12 gadiem, 2008.12.30 11:30

juritsm

Liels prieks, ka sabiedrība ir ienteresēta saglabāt senos toponīmus un mikrotoponīmus (vietvārdus) un kultūrvēsturisko mantojumu, kas ievērojami atvieglos interesentu vēlmi iepazīt savu pagastu vai dabas un kultūrvēstures pētniekiem strādāt ar konkrēto pagastu. Jācer, ka darbs tiks pabeigts un izdosies kvalitatīvs.

pirms 12 gadiem, 2008.12.15 19:03

Vietējās ziņas