Tualete – dārza stūrī

Risinot savstarpējās nesaskaņas ar kaimiņu un cīnoties par tīru vidi, alūksnietei Intai Kuplei turpinās nedienas.

Jau martā rakstījām, kā I.Kuple un citi Valkas ielas 5.nama iedzīvotāji gadiem konfliktē ar 1.dzīvokļa kaimiņu Oļegu Alfjorovu, kurš nepiedalās mājas apsaimniekošanā, turklāt dārza stūrī lej savu naktspodu ar izkārnījumiem. Tagad I.Kuple vērsusies Madonas reģionālajā vides pārvaldē.

“Biju Alūksnes novada pašvaldības policijā, kas man teica vērsties vides pārvaldē. Inspektore apskatīja mucu un atzina, ka viss esot normāli. Gāju otrreiz uz vides pārvaldi - tad kopā ar inspektori un pašvaldības policiju braucām vēlreiz. Paņēmu koku, apjaucu mucas saturu, lai redz, ka tur nelej tikai ūdeni, bet arī izkārnījumus! Tad gan inspektore atzina, ka lieta ir nopietnāka. Tika uzrakstīts protokols un teica, ka būs sēde, kur sauks piedalīties arī dzīvokļa saimnieci Anitu Alfjorovu. Tai bija jābūt jau pirms divām nedēļām, bet es joprojām neesmu saņēmusi nekādu atbildi, kāds lēmums pieņemts. Mani kā tādu bumbiņu mētā no vienas iestādes uz otru, jo neviens negrib uzņemties atbildību,” saka I.Kuple.

Madonas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Aldis Verners norāda – iestāde sastādīja fakta konstatācijas aktu, ko pēc piekritības nosūtīja Alūksnes novada domei. “Novadam ir saistošie noteikumi par šādām darbībām, tādēļ šo jautājumu var izskatīt, piemēram, novada administratīvā komisija. Vides pārvalde ir pašvaldību kontrolējoša iestāde, bet normatīvajos dokumentos valstī šādi gadījumi nav atrunāti,” saka A.Verners.

“No mucas saturs dabā neieplūst, turklāt muca tiek izvesta. Jā, smaka ir, bet vides pārvalde norādīja, ka noteikumos sods par šādām smakām nav atrunāts. Pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem varētu sodīt, ja būtu piegružota, pielieta zeme – saturs ir mucā, tāpēc šo normu nevar piemērot. Noteikumi neregulē to, kā savākt un aizvest tualetes saturu. Kaimiņiem strīds jārisina civiltiesiskā ceļā, lai tiesa izlemj, kam taisnība. Valkas ielā 5 iedzīvotājiem īpašums ir kopīpašums, tādēļ visiem ir jāatbild par tā sakoptību,” skaidro administratīvās komisijas vadītājs Gints Teterovskis.

Vietējās ziņas