Tulkos informāciju par eksponātiem

Lai piesaistītu papildu finansējumu, Jaunlaicenes muižas muzejs piedalīsies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā “Mazie projekti – instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”.

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine norāda – projektā iegūto finansējumu tērēs Jaunlaicenes muižas svētku rīkošanai, taupot novada pašvaldības budžeta līdzekļus. Paredzēts arī vairākās svešvalodās tulkot informāciju par Jaunlaicenes muižas muzeja eksponātiem, jo muzeju apmeklē daudz tūristu. Projekta kopējās izmaksas ir 6325 lati, bet no Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumā vajadzēs tikai 220 latu, ko finansēs no 2011.gada budžeta.

Vietējās ziņas