Turpina izsolīt mantu

Alūksnes novads 

Pašvaldības februāra sēdē deputāti atkal pieņēma lēmumu par pašvaldības kustamās mantas izsolīšanu.

Šoreiz nolemts nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošo automašīnu “VW Passat”, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem. Nosacītā cena noteikta 200 latu apmērā. Šo automašīnu agrāk izmantoja Alūksnes pilsētas Sociālais dienests. Sēdē arī apstiprināja pašvaldības kustamās mantas – automašīnas “Audi 100” izsoles rezultātus. Šo transportlīdzekli kāda persona iegādājusies izsolē par 420 latiem.

Vietējās ziņas