Turpina remontdarbus Māriņkalna tautas namā

Kopš pagājušās nedēļas, Māriņkalna tautas namā notiek kārtējie remontdarbi. Tos plānots pabeigt līdz janvāra beigām, kad veiksmes gadījumā tiks uzsākti nākamie.


Ziemeru pagasta padomes priekšsēdētāja Valda Zeltiņa informē, ka šie remontdarbi tiek veikti saistībā ar projektu „Igauņu – latviešu kultūras kopdarba turpinājums pierobežā”, ko īsteno piecas pašvaldības – Alūksnes rajona Ziemeru, Mārkalnes un Veclaicenes pagasti, kā arī Rouge un Hānjas pašvaldības Igaunijā.

Domā uz priekšu

Pateicoties šim projektam, ikviena no piecām pašvaldībām varēs ieguldīt līdzekļus sava tautas nama remontā. Ziemeru pagasts šos līdzekļus ieplānojis izmantot labierīcību telpu pārbūvē, pielāgojot tās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pašvaldības vadītāja atgādina, ka pērn pie tautas nama izveidota uzbrauktuve, lai cilvēki ratiņkrēslos bez problēmām varētu nokļūt tautas namā. Tāpat ir domāts, lai šiem cilvēkiem nerastos šķēršļi, pārvietojoties pa tautas nama telpām. „Mēs vienkārši domājam mazliet uz priekšu,” saka V.Zeltiņa. „Bieži vien ir tā, ka šie cilvēki grib rīkot pasākumus vai seminārus, bet trūkst viņiem atbilstošu telpu.”

Ziemeru pagasta padomes priekšsēdētāja atklāj, ka vēl šobrīd uzsākto remontdarbu laikā paredzēts veikt tautas nama galvenā foajē remontu un izveidot tur pilnīgi jaunu garderobi. Minētos remontdarbus veic SIA „Romiks Būves” un to kopējās izmaksas ir 13 642,25 lati (bez PVN).

Gaida apstiprinājumu

Tiesa, šie nav vienīgie remontdarbi, kas nākamajā gadā plānoti Māriņkalna tautas namā. V.Zeltiņa stāsta, ka pavisam šobrīd ir trīs projekti, kas ar tiem saistīti. Ja viens no tiem jau sākts īstenot, tad pārējie divi tuvākajā laikā gaida savu apstiprinājumu.

Pašvaldības vadītāja norāda, ka pavisam drīz tiks saņemta atbilde par projektu, kas saistīts ar amatniecības centra izveidi. Veiksmes gadījumā tas ļaus iekārtot un izremontēt telpas līdzās galvenajam foajē. Savukārt ar otru neapstiprināto projektu, kas iesniegts Lauku atbalsta dienestā, plānoti vērienīgi remontdarbi tautas nama zālē. Pateicoties tam, zāles ietilpība tiks paplašināta, kā arī mainīti skatuves izmēri. „Ja viss izdosies, kā iecerēts, tad lejas stāvs beidzot būs pilnībā sakārtots,” apgalvo V.Zeltiņa.

Vietējās ziņas