Turpinās celtniecību

Pagājušajā gadā nav būtiski pavirzījusies uz priekšu Gaujienas baznīcas celtniecība. Ir pabeigta baznīcas pamatu būve un komunikāciju pieslēgšana, tāpēc tagad vajadzētu celt pašu baznīcu. Diemžēl trūkst finansējuma.

Nepieciešami tikai sponsori
“Tagad ir jāmeklē sponsori, lai varētu turpināt baznīcas celtniecību. Ar mācītāju Ziedoni Vartu spriedām, ka jāmēģina runāt ar vietējiem uzņēmējiem, kuri strādā Gaujienā. Baznīcas sienu un jumta būvei nemaz nevajag daudz naudas. Nekas cits nav vajadzīgs, jo ir gan projekts, gan pabeigts būvdarbu nulles cikls,” stāsta Gaujienas baznīcas celtniecības goda prezidents Gaidis Andrejs Zeibots.

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča uzskata, ka šim krīzes laikam baznīcas projekts ir par lielu un dārgu. Tiesa, kad 2007.gada pavasarī parakstīja trīspusēju vienošanos par tās būvniecību, tad tā nelikās. Turklāt arhitekta Modra Ģelža birojam vajadzēja vēl maksāt  apmēram 10 000 latu par pārprojektēšanu, jo bija nepieciešamas izmaiņas projektā, kas tika radīts pirms vairāk nekā 20 gadiem. “Tādai celtnei, kura būs ne tikai baznīca, bet arī koncertzāle un citu kultūras pasākumu vieta, šis projekts nav dārgs. Turklāt tai ir izvēlēti lētākie materiāli,” atzīst G.A.Zeibots. Viņš domā, ka parāda vairs nav. “Man liekas, ka šis jautājums ir atrisināts, tāpēc par to neviens vairs nerunā. Labvēlīgi atrisināta Alūksnes tiesā ir arī SIA “Stella Building” prasība par parāda piedziņu no Gaujienas draudzes. Tiesa to noraidīja kā nepamatotu,” norāda G.A.Zeibots. I.Lukjanoviča secina, ka celtnieki pieprasīja maksu par darbiem, kurus nebija darījuši. Paredzams, ka turpmāk būvdarbus veiks citi celtnieki.

Katrs var ziedot dievnama celtniecībai
Trīspusēja vienošanās starp Latvijas Evaņģēkiski luteriskās baznīcas (LELB) Konsistoriju, Gaujienas evaņģēliski luterisko draudzi un Gaujienas pagasta padomi paredz sadarbību baznīcas celtniecībā. G.A.Zeibots uzņēmās kļūt par savas dzimtās baznīcas patronu, līdz ar to uzņemoties atbildību par projekta īstenošanu gan finansiāli, gan darbu organizācijā un celtniecībā. Diemžēl līdz šim nav izdevies ieceri īstenot, lai gan savu atbalstu neliedza LELB, Gaujienas draudzes locekļi, gaujienieši un novadnieki. Palīdzība tika meklēta arī ārzemēs. Jaunuzceltajā baznīcā tiks gaidīti dažādu ticību kristieši, tāpēc finansiālu atbalstu tās celtniecībā varētu sniegt arī citu konfesiju pārstāvji. Lai dievnams paceltos Gaujas krastā, katrs var ziedot “Sweedbank”, kur atvērts ziedojumu konts LV90 HABA 0551 0154 65338.

Vietējās ziņas