Turpinās daļēju funkciju izpildi

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde arī šogad turpinās sadarbību ar Apes novadu, veicot tajā daļēju savu funkciju īstenošanu.

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča atgādina, ka līdz pat pagājušā gada beigām iestāde savas funkcijas realizēja abu novadu teritorijās. Tam par pamatu kalpoja Izglītības pārvaldei piešķirtais finansējums, kas tika rasts vēl no bijušās rajona padomes līdzekļiem.

Lai noskaidrotu, cik liela palīdzība šo funkciju īstenošanā Apes novadam būs nepieciešama šogad, pērn decembrī notika tikšanās ar Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieku izglītības jautājumos Viesturu Dandenu un novada izglītības iestāžu vadītājiem. Tikšanās laikā izskatītas visas izglītības pārvaldes funkcijas, kas pašvaldībām jāveic. Pie katras no tām viņi vienojušies, kuru funkciju no šā gada 1.janvāra Apes novads varēs sākt īstenot pašu spēkiem un kuru realizēšanā būs nepieciešama palīdzība no kaimiņu novada puses.

Par funkcijām, kuras turpinās pildīt Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, starp abiem novadiem tiks slēgts atsevišķs līgums. V.Dandens norāda, ka tas būs spēkā līdz 31.jūlijam, jo sadarbības turpināšana ir tikai pagaidu risinājums. “Ir mācību gada vidus, tāpēc krasas pārmaiņas nevaram atļauties,” viņš skaidro, piebilstot, ka šobrīd rit darbs pie jautājuma atrisināšanas. Decembra sēdē pašvaldība nolēmusi izveidot izglītības jautājumu speciālista štata vienību, uz kuru konkursu plānots izsludināt jau februāra pirmajā pusē.

Vietējās ziņas