Turpinās pilsētvides sakārtošanas projekts Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē

Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumos Pasta ielā 9 un 11 šovasar sāksies vērienīgi pagalma labiekārtošanas darbi. Starp baznīcas ēku, kas atrodas Pasta ielā 11, un draudzes namu, kas ir turpat blakus Pasta ielā 9, taps bruģēts stāvlaukums, savienojot abus īpašumus ar taciņām un veidojot vienotu ansambli.


Darbus veiks projekta “Laikmetu, cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” ietvaros, kam finansiāls atbalsts gūts Eiropas Savienības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmā, iesniedzot projektu biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 23 455,67 EUR, tostarp 2 400 EUR Apes novada domes piešķirtais līdzfinansējums.


Šobrīd ir sagatavota tehniskā dokumentācija – izstrādāts tehniskais projekts, veikta saskaņošana ar institūcijām, veikta tirgus izpēte darbu veikšanai, sagatavots un  noslēgts līgums ar darbu veicēju.


Labiekārtošanas darbus paredzēts veikt līdz 2020.gada augustam.

Vietējās ziņas