Turpinās pretendentu pieteikšana apbalvojumam “Sudraba zīle”

Līdz 30. septembrim turpinās pretendentu pieteikšana Alūksnes novada augstākajam apbalvojumam “Sudraba zīle”, ko pasniegs Latvijas valsts svētkiem veltītā svinīgā pasākumā novembrī, informē Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Apbalvojumu pasniegs jau desmito gadu, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus īpaši sarosīties, lai pieteiktu apbalvojuma cienīgus pretendentus – cilvēkus, ģimenes, biedrības, organizācijas – ikvienu, kura veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs.

Apbalvošanai var pieteikt gan novada iedzīvotājus, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir nozīmīgs ilgākā laika periodā. Tāpat apbalvošanai ar “Sudraba zīli” var pieteikt ģimenes, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumus u.c.

“Piesakot apbalvošanai pretendentu, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ un kādā jomā jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu. Pēc iespējas precīzi lūdzam norādīt arī informāciju pieteiktās personas identificēšanai – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, tad jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds,” aicina E.Aploka.

Pretendentus var pieteikt gan individuāli, gan kolektīvi, pieteikumā norādot arī informāciju par iesniedzēju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums apbalvošanai ar “Sudraba zīli”” aicinām iesniegt sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301, elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] vai nogādāt tos personīgi pašvaldības Kancelejā, kas šobrīd atrodas Alūksnes Kultūras centra Kora zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē. Lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu, tāpat kā pērn, esam izveidojuši arī elektroniski aizpildāmu veidlapu, kas atrodama saitē: http://ej.uz/Sudraba_zili.


Kopš 2010. gada Alūksnes novada augstākais apbalvojums novembrī valsts svētkos pasniegts:

2010. gadā

Andrejam Aleksejevam, Zinovijai un Gunāram Aplokiem, Jānim Baltiņam, Intaram Berkulim, Vilnim Blūmam, Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam

2011. gadā

Lidijai Zitānei, Vizmai Dravniecei, Ivaram Hamanim, Viesturam Kazainim, Andrim Kļaviņam, Gunāram Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai Podkalnei, Raivim Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, Anitai Šnikvaldei

2012. gadā

Evai Aizupei, Intai Aizupietei, Edgaram Bertukam, Lidijai Juksei, Aigaram Peperniekam, Aigaram Steberim,  Zitai Skultei, Aldim Verneram, Gunitai Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha Duchaine)

2013. gadā

Ivetai Baltajai-Vanagai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai Dubrei-Dobrei, Dzintrai Zvejniecei, Gintam Teterovskim, Ivetai Druvai – Druvaskalnei, Agrim Jermacānam, Imantam Samam, Aritai Prindulei, SIA “Dzīpari S”

2014. gadā

Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim Prauliņiem, Renātei Pilipai, Gunāram Kalējam, biedrībai “Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā

Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei

2016. gadā

Edītei Ojai, Natai Meģei, Aivaram Mālniekam, Irēnai Greivulei, Metai Lerhai

2017. gadā

Verai Sedleniecei, Mārai Krieviņai, Aldim Līcim

2018. gadā

Marinai Ramanei, Ausmai Miningai, Vizmai Orlovskai, Inai Perevertailo, Alūksnes Maizes kombināta kolektīvam

Vietējās ziņas