Turpinās sadarbību ar Lejasreinu Francijā

Vidzemes reģiona politiķi, tostarp Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, nesen atgriezās no trīs dienu pieredzes apmaiņas brauciena Francijas Lejasreinas departamentā Elzasā. Delegācijas sastāvā bija Vidzemes rajonu padomju vadītāji vai viņu vietnieki un plānošanas reģiona administrācijas darbinieki. Visus izdevumus sedza franči un Vidzemes plānošanas reģions.

Vairāk palīdz trūcīgajiem

L.Sīpols norāda, ka Vidzemes reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbība sākās 2006.gadā. „2007.gadā Vidzemē kultūras festivāla „Francijas pavasaris” laikā Vidzemē viesojās franču pašdarbnieki – arī Jaunlaicenes un Alsviķu pagastos ciemojās franču folkloras grupa, tagad vizītes laikā runājām par mūsu kolektīvu atbildes braucienu. Toreiz Latviju apmeklēja arī Elzasas futbola komanda, bet šoruden Alūksnes rajonā viesojās franču fotogrāfs Klauss Štoebers. Pagājušajā gadā Latvijā ieradās arī Lejasreinas departamenta politiķi, kas iepazina Vidzemi un mūsu pašvaldību darbu,” par iepriekšējo sadarbību stāsta L.Sīpols.

Šīs vizītes laikā L.Sīpols iepazina Lejasreinas departamenta administratīvo struktūru un tās darbības principus. „Departamenta administrācijā strādā 3600 darbinieku, šīs iestādes galvenā funkcija ir sociālās un medicīniskās palīdzības sniegšana; izglītības, kultūras un sporta jautājumi; transporta politika un teritoriālā attīstība – vides aizsardzība, pilsētas un lauku teritoriju attīstība, ekonomiskā attīstība. Pirmā līmeņa pašvaldības tur ir komūnas, kas varētu atbilst mūsu pagastiem vai novadiem. 49 procentus departamentu budžeta veido nodokļi, 18 procenti – valsts investīcijas, 17 procenti – citi resursi. Jo trūcīgāka komūna, jo lielāku finansiālo palīdzību no departamenta saņem, un otrādi. Latvijā finansējuma sadale ir ļoti politizēta un saistīta ar lobēšanu,” vērtē L.Sīpols.

Rakstīs kopējus projektus

Bija tikšanās ar departamenta augstākā līmeņa vadību, pārrunāja turpmāko sadarbību kultūrā, sportā, izglītībā, skolēnu apmaiņas programmu īstenošanā. „Lejasreinā ir izveidots memoriālais muzejs, kurā uzskatāmi var redzēt šā reģiona vēsturi. Tikāmies arī ar pašdarbības kolektīviem, kas savulaik viesojās Latvijā. Apmeklējām Kēnigsbūras pili, ko no valsts pārņēmis departaments. Tūristi to ir ļoti iecienījuši, jo apmeklējums gadā pārsniedz miljonu – pils uzturēšanai izmanto galvenokārt tūristu maksājumu līdzekļus, kas ir diez gan unikāls gadījums. Arī pils direktors pauda piekrišanu sadarbībai ar Latviju, rakstot kopējus projektus par pilīm,” saka L.Sīpols.

„Esam izteikuši savas turpmākās sadarbības idejas, tagad franči izvērtēs priekšlikumus. Vidzemes plānošanas reģionā ir koordinators, kurš atbild par sadarbību ar Lejasreinu, bet drīzumā Vidzemē izveidos darba grupu un sīkāk noteiks, kurš atbild par sadarbību kultūrā, sportā un citās sfērās. Vēlējāmies attīstīt arī sadarbību uzņēmējdarbībā, bet šī nozare nav Lejasreinas departamenta pakļautībā,” piebilst L.Sīpols.

Vietējās ziņas