Uzlabo veco ļaužu dzīves apstākļus pansionātā

Alūksnes novada sociālās aprūpes centrā "Alūksne" aizvadītajā piektdienā bija lieli svētki "Mēs paši ar dvēseli", prezentējot divus īstenotos projektus, kas bagātina un uzlabo pansionāta iemītnieku dzīves apstākļus. Turklāt abu ieceru īstenošanā ļoti aktīvi iesaistījās ne tikai centra darbinieki, bet arī iemītnieki. Vairāk foto šeit.

Abu projektu idejas autors un pieteicējs bija centra klientu padome, ko vada Artūrs Auseklis, bet projektu koordinatores pienākumus uzņēmās Baiba Meistere. Projekts "Lapenes ierīkošana sociālās aprūpes centrā "Alūksne"" guva atbalstu "Hipotēku un zemes bankas" Klientu kluba "Mēs paši" projektu konkursā 400 latu apmērā. Par šiem līdzekļiem tika iegādāti materiāli lapenei, bet SIA "Deiwoss" darbu paveica, neprasot par to samaksu. Tā kā sava cienījamā vecuma dēļ iemītnieki nevar nekur tālu pārvietoties, lapene pansionāta tuvumā bija ļoti nepieciešama, radot iespēju atpūtai, viesu uzņemšanai un sarunām, brīvā laika pavadīšanai saulainā un lietainā laikā. Bet projektu "Sociālā aprūpes centra "Alūksne" apkārtnes labiekārtošana" atbalstīja Alūksnes un Apes novada fonds 10.projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli", piešķirot 280 latu. To pansionāts papildināja ar pašu finansējumu 589,50 latu apmērā un pie pansionāta ierīkoja 7 jaunus atpūtas soliņus, vasaras nojumīti ar saulessargu, pastaigu celiņus, izveidoja košumaugu stādījumus, konsultējoties ar Alūksnes novada ainavu arhitektu Agri Veismani. Tādējādi pansionāta iemītniekiem ir paplašinātas iespējas uzlabot veselību svaigā gaisā cilvēkiem draudzīgā vidē. Pašlaik centrā "Alūksne" ir vairāk kā 70 iemītnieku. Pateicas atbalstītājiem

Lai šos abus priecīgos notikumus nosvinētu, piektdien viesos aicināja draugus un atbalstītājus: "Hipotēku un zemes bankas" Alūksnes norēķinu grupas vadītāju Māru Kauliņu un Gulbenes filiāles vadītāju Valti Kraukli, Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci, SIA "Deiwoss" darbu vadītāju Mārtiņu Renci un Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjus. Viņi saņēma daudz pateicības vārdu no centra "Alūksne" iemītniekiem un darbiniekiem par atbalstu, kā arī iemītnieku rokām darinātas sirsnīgas piemiņas veltes. Uzrunājot pasākuma dalībniekus, A.Auseklis rosināja - "negaidīsim rītdienu - darīsim un teiksim labus vārdus šodien, kad cilvēks vēl pats var par to priecāties." Daudz labu vārdu un uzslavu par aktivitāti un uzņēmību saņēma arī centra "Alūksne" darbinieki un iemītnieki.

Kopā var paveikt daudz

Sociālās aprūpes centra "Alūksne" direktore Rasma Muceniece atzīst - par lapenīti sapņoja jau sen, bet trūka finansējuma. Tagad kopīgiem spēkiem, viens otru atbalstot un strādājot ar dvēseli, sapnis ir īstenots. "Lapenīte izbūvēta tā, lai būtu pielāgota mūsu klientu vajadzībām - tā ir plaša, var ērti iekļūt arī pansionāta iemītnieki ratiņkrēslos, ir pēc vajadzības pārvietojams galds. Esam sirsnīgi pateicīgi gan Hipotēku bankai, gan Novada fondam un īpaši SIA "Deiwoss", kas par paveikto darbu neprasīja samaksu, tādējādi ziedojot lapenes ierīkošanas projektam vēl ap 600 latu," saka R.Muceniece.

Muzikāli pasākumu kuplināja pansionāta darbinieku un iemītnieku ansamblis, netrūka arī gardum garda cienasta. Šis pasākums apliecināja, ka ikdienā sirsnīgi un nesavtīgi par pansionāta iemītniekiem rūpējas centra "Alūksne" darbinieki, bet kopā ar atbalstītājiem viņi prot īstenot daudz labu darbu un svinēt svētkus.

Vietējās ziņas