Uzlabos sadarbību bērnu interešu aizstāvībai

Lai uzlabotu sadarbību starp Alūksnes izglītības iestāžu pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, valsts un pašvaldības policiju, bija organizēta šo iestāžu darbinieku tikšanās.

“Sadarbība ir bijusi visu laiku, tomēr to nepieciešams padziļināt, lai tajā iesaistītu arī klašu audzinātājus. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodisko materiālu starpinstitūciju sadarbībai, kas tika nodots skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Analizējām dažādas situācijas, kad audzēkņi bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu,” stāsta Alūksnes bāriņtiesas vadītāja Regīna Vorona.

Viņa norāda, ka vienmēr ir jānoskaidro iemesli. Iespējams, ka pusaudzis nevēlas iet uz skolu tāpēc, ka radies konflikts ar skolotāju vai vienaudžiem. Klases audzinātājam pirmajam vajadzētu saskatīt šo konfliktu un informēt psihologu vai sociālo pedagogu, aicinot risināt problēmu. “Ja bērns ir cietis no fiziskas vardarbības, viņam ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība. Turklāt bieži vien aizmirstam, ka psihologam vajadzētu strādāt arī ar vienaudzi, kurš ir bijis vardarbīgs. Jāliek viņam saprast, ka tāda rīcība nav pieņemama,” norāda R.Vorona. Taču skolas neapmeklēšanai iespējami arī citi iemesli – veselības problēmas, mācību un uzvedības traucējumi vai pārdzīvojumi, kas saistīti ar ģimenes problēmām.

Atkarībā no situācijas un iemesla pirmais solis ir jāveic psihologam vai skolas pārstāvim, kuram bērns vairāk uzticas, lai kopīgi ar klases audzinātāju meklētu risinājumu. Ja atklājas, ka ģimenē ir finansiālas problēmas, tad talkā nāk sociālie darbinieki. Savukārt par vardarbību ģimenē jāziņo bāriņtiesai.

Vietējās ziņas