Uzlabos ūdenssaimniecību

Alūksnes novada domē apstiprināti tehniski ekonomiskie pamatojumi Ziemera, Jaunannas un Mārkalnes pagasta ūdenssaimniecības projektiem, kam piesaistīs Eiropas fondu finansējumu. Starp deputātiem aprīļa sēdē raisījās diskusija par komunālo pakalpojumu tarifu paaugstināšanos pēc projektu īstenošanas.

Jaunannā projekta kopējās izmaksas ir 339 388 latu, Ziemerī - 246 095 lati, Māriņkalnā - 341 372 lati, bet Mārkalnē - 299 615 lati. Darbu laikā tiks rekonstruētas esošās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas trases un izbūvētas tās no jauna, būvētas atdzelzošanas stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas akas, kā arī citi darbi. Deputāts Ainars Melders uzstāja, ka pagastiem vajadzētu izmantot maksimāli iespējamo summu, ko nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet pašlaik tā nav. “Mēs laukos šo naudu investējam un nekad iedzīvotājiem atpakaļ to nepajautāsim, jo arī laukos cilvēkam vajag normālu ūdeni un tualeti. Tad kādēļ nepaņemt maksimālo summu un neizdarīt pēc iespējas vairāk,” sacīja A.Melders.

Būs jāmaksā vairāk
Pašvaldības uzņēmuma SIA “Ievedne” vadītājs Juris Ribušs norādīja – piecu gadu laikā Jaunannā gaidāms paaugstinājums par 18 santīmiem uz kubikmetru ūdens – pašlaik ir 60 santīmu. Deputāts Andis Zariņš uzsvēra – kāda cita pagasta tehniski ekonomiskajā pamatojumā esot bijusi informācija, ka gaidāms paaugstinājums pat par 4,2 reizēm. Deputāts Laimonis Sīpols pauda, ka Eiropas nauda nav jāatmaksā iedzīvotājiem, jo tad tas būtu ļoti dārgi. “Ja alūksniešiem tarifā iekļautu īstenoto ūdenssaimniecības projektu, kad  par miljoniem izbūvēja notekūdeņu attīrīšanas un atdzelzošanas iekārtas Alūksnē, tad cilvēkiem tas izmaksātu ļoti daudz! Turklāt pašlaik valstī ir arī ļoti atšķirīga situācija: pašvaldībām, kas pirmās sāka īstenot ūdenssaimniecības projektus, sava līdzfinansējuma daļu vajadzēja tikai 5 procentu apmērā no kopsummas, bet tagad tie ir jau 15 procenti,” norādīja L.Sīpols. A.Zariņš domā – ja pašvaldības līdzfinansējuma daļu izmaksas neiekļaus tarifā, tad par to maksās visi iedzīvotāji, bet, ja iekļaus tarifā, tad tikai tie, kas izmanto centrālo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu. “Ja pēc ūdenssaimniecības projektu īstenošanas tarifs būtiski paaugstināsies, iedzīvotāji var atteikties no centralizēti piegādātā ūdens un rakt savas akas,” paredz A.Zariņš.

Jāinformē iedzīvotāji

Pašvaldības ekonomiste Valda Silicka norāda – šīs izmaksas tarifā jāiekļauj amortizācijas līdzekļu atskaitījumu veidā. “Atkarībā, cik gadus iekārtas kalpo, izrēķina amortizācijas izmaksas. Ja pašvaldības līdzfinansējuma daļa jeb ņemtais kredīts projekta īstenošanai ir iekļauts pašvaldības  budžetā, kā tas ir pagastiem, tad izmaksas jāiekļauj tarifā,” sacīja V.Silicka. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova norāda, ka Attīstības nodaļas jaunā vadītāja jau strādā pie tā, lai visus tehniski ekonomiskos pamatojumus vēlreiz caurskatītu zinoši cilvēki un izvērtētu, kas iekļaujams tarifā. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers rosināja visu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādātājiem ierasties uz Tautsaimniecības komiteju un izklāstīt iekļautās izmaksas. L.Sīpols savukārt uzsvēra, ka noteikti vajag informēt iedzīvotājus, kāds būs ūdens un kanalizācijas tarifs pēc šo projektu īstenošanas

Vietējās ziņas